سه شنبه , 3 خرداد 1401

دعاهای مشکل گشا

دعا برای رفع بد اخلاقی

دعا برای رفع بد اخلاقی امام صادق (ع) فرموده است: «اگر کسی بداخلاق شد، در گوش او اذان بگویید.»دعا برای دفع فال بدرسول اکرم (ص) فال خوب زدن را دوست می داشت، و فال بد زدن را خوش نداشت و می فرمود: هر کس چیز ناخوشایندی دید که به نظرش بد جلوه می آید این دعا را بخواند.«اللهم لا یوتی …

ادامه نوشته »