سه شنبه , 7 تیر 1401

سبک زندگی

به خود اعتماد کن

انساني كه به خود اعتماد مي‌كند، زيبايي آن را در خواهد يافت‌. در مي‌يابد كه هر قدر بيشتر به خود اعتماد كند، بيشتر مي‌شكفد; هرقدر بيشتر در حالت «بگذار بگذرد» و آرامش باشد، با ثبات‌تر و آرام‌تر، و بيش از پيش‌، مهربان‌، خونسرد و متين خواهد بود.

ادامه نوشته »

خود را دوست بداريد

اوليور وندل هولمز روزي در جلسه اي شرکت کرد که در آن جمع از همه کوتاهتر بود.دوستي با کنايه گفت:”دکتر هولمز به نظرم شما در ميان ما افراد بلند قد احساس کوچک بودن مي کنيد.” هولمز پاسخ داد : “همينطور است. من احساس مي کنم که يک دايم هستم در برابر پني ها!”دايم:سکه اي کوچکتر از پني که ده برابر …

ادامه نوشته »