سه شنبه , 7 تیر 1401

سبک زندگی

می توانی

آنان که مي گويند نمي توان کاري کرد نبايد مزاحم کساني شوند که در حال انجام دادن هستند.به “مي توانم “اگر تکيه کني بي شک “نمي توانم” را از ياد مي بري . کمتر از ذره نئي پست مشو مهر بورز تا به سرچشمه خورشيد رسي چرخ زنان

ادامه نوشته »

تنفر از رنگ ها

اگر از هر كدام از اين رنگ‌ها متنفريد مي‌تواند نشانگر اين موضوع باشد كه‌: قرمز: بسيار دلواپس و نااميد هستيد. شايد هم از خستگي و ضعف جسمي رنج مي‌بريد. امكان دارد كه در روابط جنسي و حتي در موقعيت اجتماعي شكست خورده باشيد. اما مشكل واقعي‌تان اين است كه هميشه دنبال هدف‌هاي بزرگ و غيرعملي مي‌رويد و وقتي هم كه …

ادامه نوشته »

چرا منتظريد؟

اگر مرگ شما نزديک بود و فقط فرصت يک تلفن کردن داشتيد به چه کسي تلفن مي کرديد وچه چيزي به او مي گفتيد؟ و چرا منتظريد؟

ادامه نوشته »

جذاب باشيد

همه ما علاقه‌منديم يادمان در دلهاي اطرافيان باقي باشد و اين تنها با سلاح خُلق خوش حاصل مي‌شود. هنگامي كه به خاطرات پررنگمان با آشنايان مراجعه مي‌كنيم افراد مهربان و خوش اخلاق از ماندگارترين شخصيت‌ها در ذهن و رحمان مي‌باشند. چنين ماندگاري در قلب‌ها آرزوي همه ماست و اين مهم به دست نمي‌آيد مگر آن كه از رموز آن آگاه …

ادامه نوشته »

توانگری

خدا را وادار نکنيد که چيزي به شما بدهد .تنها ذهنتان را به روي دريافت آن توانگري بگشاييد که خدا از ازل به شما وعده داده است.ميزان آرامش تندرستي و رفاه مالي زندگيتان ميزان توانگري شما را نشان مي دهد.اين معناي راستين توانگري است.اوضاع و شرايط و مشکلاتي را که قادر به حل آنها نبوده ايد رها کنيد .اين رهايي …

ادامه نوشته »

نفوذ در دل ها

تمام افرادي كه ما با آنها در ارتباطيم به دنبال گمشدة خود در اين دنياي بزرگ مي‌گردند. خود ما نيز به دنبال كسي هستيم كه اگر اوقاتي را با او سپري مي‌كنيم اين دقايق از بهترين‌ها و به ياد ماندني‌ترين لحظات زندگي مان باشد و هر چه شناخت ما از خود و سپس از اطرافيان بيشتر باشد ارتباطمان شكل بهتري …

ادامه نوشته »

فروغ روح

اگر در روح فروغ باشد در شخص زيبايي خواهد بود اگر در شخص زيبايي باشد در خانه هماهنگي خواهد بود اگر در خانه هماهنگي باشد در ملت نظم خواهد بود اگر در ملت نظم باشد در جهان صلح خواهد بود“ضرب المثل چيني”

ادامه نوشته »

فقط آقايان بخوانند

زنها را درك كنيد تا صميميت فوران كند. تنها حسي كه اين موجود آسماني را هراسان مي‌كند عدم درك متقابل از سوي همسرش مي‌باشد. همانقدر كه مردان از عدم شايستگي مي‌ترسند، زنان از اين كه احساسات و عواطف‌شان درك نشود، بيمناك هستند. اگر مي‌خواهيد شوهري نمونه باشيد، بايد بدانيد كه‌: 1 – زنان را درك كنيد. نيازها، عواطف و حضور …

ادامه نوشته »

عشق بگستران

هر جا پامي گذاري عشق بگستران اول از همه در خانه خويش .عشق را به فرزندانت به زن يا شوهرت به همسايه ات نثار کن … اجازه نده کسي پيش تو بيايد و بهتر و شادتر ترکت نکند. مظهر مهر خداوندي باش .مهر در چهره خود در چشمان خود مهر در تبسم خود و مهر در برخورد گرم خود. “مادر …

ادامه نوشته »

به خود اعتماد کن

انساني كه به خود اعتماد مي‌كند، زيبايي آن را در خواهد يافت‌. در مي‌يابد كه هر قدر بيشتر به خود اعتماد كند، بيشتر مي‌شكفد; هرقدر بيشتر در حالت «بگذار بگذرد» و آرامش باشد، با ثبات‌تر و آرام‌تر، و بيش از پيش‌، مهربان‌، خونسرد و متين خواهد بود.

ادامه نوشته »