سه شنبه , 7 تیر 1401

آموزش زبان

۲-چند اصطلاح (آموزش زبان انگلیسی)

1. Wet behind the earsدهان کسی بوی شیر دادن، بی‌تجربه و خام بودن، جوجه بودن، بچه بودنHe’s too young to become a manager. He’s still wet behind the ears!هنوز دهنش بوی شیر میده و واسه مدیر شدن خیلی جونه.—————————2. The party is over!دیگه بازی تموم شد!Freeze! Stick’em up! The party’s over!از جاتون تکون نخورین! دستا بالا! دیگه بازی تموم شد!—————————3. …

ادامه نوشته »

۳-چند اصطلاح (آموزش زبان انگلیسی)

۳-چند اصطلاح (آموزش زبان انگلیسی)Wet blanket e.g.: You shouldn’t invite him to your birthday party. He is such a wet blanket!آیه یاس، حال‌گیرمثال: نباید اونو به مهمونی دعوت می‌کردی. او یه آدم حال‌گیری که نگو!Knock on woode.g.: The children haven’t had a cold so far this winter, knock on wood!بزنم به تخته! بزن به تخته! مثال: بچه‌ها تو این زمستونی …

ادامه نوشته »

۴-چند اصطلاح (آموزش زبان انگلیسی)

۴-چند اصطلاح (آموزش زبان انگلیسی)Under one’s very nosee.g.: The witness told the court that the murder had been committed under his very nose.درست جلو چشمان شخص شاهد به دادگاه گفت که قاتل جلوی چشم اون مرتکب جنایت‌ش شده.Turn someone offe.g.: You really turn me off when you talk with your mouth full.حال کسی را گرفتن، دلسرد کردن حسابی حالم رو …

ادامه نوشته »

آموزش زبان فرانسه (قسمت اول)

آموزش زبان فرانسه (قسمت اول)زبان فرانسوی, پس از زبان‌های اسپانیایی و پرتغالی سومین زبان پرگویش و از خانوادهٔ زبان‌های رومی است. جمعا حدود 128 میلیون نفر به این زبان صحبت می‌کنند اما تنها 67 میلیون نفر آنان گویش وران مادری این زبان هستند. با این حساب از لحاظ تعداد گویش وران مادری, زبان فرانسوی رتبهٔ هجدهم در جهان را داراست …

ادامه نوشته »

آموزش زبان فرانسه (قسمت چهارم)

آموزش زبان فرانسه (قسمت چهارم)حرف G :برنده شدن Gagnerبدست آوردن Gagnerگاراژ Garageپسربچه Garçonایستگاه راه آهن Gareچپ Gaucheگاز Gazمردم Gensخوب، مهربان Gentil, Gentilleبزرگ Grand , Grandeپدر بزرگ Grand pѐreمادر بزرگ Grande mѐreخاکستری Gris , Griseمعالجه کردن Guérirحرف H :لباس پوشاندن Habillerلباس Habitسکونت داشتن Habiterبلند Hautگیاه، علف Herbeساعت Heureدیروز Hierزمستان Hiverمرد، انسان Hommeبیمارستان Hôpitalمسافرخانه Hôtelحرف J :باغ Jardinزرد Jauneپنجشنبه Jeudiقشنگ Joli , …

ادامه نوشته »

آموزش زبان فرانسه (قسمت پنجم)

حروف اضافه ، حروف ربط ، قیدها prépositions , conjonctions , adverbesدر این قسمت برخی از مهمترین حروف اضافه، ربط و قید آمده استAبه ، باTrѐsبسیار ، خیلیAprѐsبعد ، پس ازTropزیادی ، بیش از اندازهAvantقبل ، پیشVraimentواقعا ، به راستیAvecباTellementبه قدری ، از بسA cause deبه علتPersonneهیچکسAussi , égalementنیز ، همچنینPourبرایCommentچطور ، چیPrѐs deنزدیکDeازSousزیر ، در زیرDerriѐreعقب ، پشت سر …

ادامه نوشته »

چگونه تماس تلفنی بگیریم (آموزش زبان انگلیسی)

چگونه تماس تلفنی بگیریم (آموزش زبان انگلیسی)استفاده از هر اسباب و ابزاری آداب و اصول و قواعد خاص خود را دارد، کلمات و اصطلاحاتی خاص را می‌طلبد و نوعی دیگر از نگاه را باید به رویکرد خود به نحوه ی استفاده باید داشته باشیم. تلفن زدن یکی از این اسباب و ابزارآلات پرکاربرد در نیای امروز است. به ویژه اینکه …

ادامه نوشته »

اعضای خانواده و اقوام (آموزش زبان انگلیسی)

اعضای خانواده و اقوام (آموزش زبان انگلیسی)حتما به ذهن شما هم خطور کرده که ببینید “پدر زن شوهر عموی عمه ی خاله بزرگ جان مادر بزرگ مادری” تون به زبان انگلیسی چی میشه! خب پس با ما همراه باشید.همین اول کار بگم که در فرهنگ اونور آب، مثل ما ایرانی‌ها اینقدر فک و فامیل مهم نیست، به همین خاطر ممکنه …

ادامه نوشته »

بیان سن و سال (آموزش زبان انگلیسی)

بیان سن و سال (آموزش زبان انگلیسی)برای بیان سن و سال در مکالمه و گفتگوها باید از فعل “to be” به شکل زیر استفاده نمایید. برای این مهم می‌توانید از یکی از نمونه‌های زیر استفاده نمایید:Jack is twenty-two.Jack is twenty-two years old.جک بیست و دو سال داردنمونه‌های بیشتر: I am twenty.James is thirteen years old.My grandfather is eighty.Her brother is …

ادامه نوشته »