سه شنبه , 7 تیر 1401

آموزش زبان

دشوارترین کلمات در زبان انگلیسی!

دانشمندان طی پژوهشی جدید به بررسی کلماتی پرداختند که صحیح نوشتن آن‌ها برای اغلب افرادی که… دانشمندان طی پژوهشی جدید به بررسی کلماتی پرداختند که صحیح نوشتن آن‌ها برای اغلب افرادی که زبان انگلیسی سروکار دارند، دشوار است.کلمه “separate” به معنی “جدا، جداگانه‌ و تفکیک‌ کردن‌” در صدر لیست کلماتی قرار دارد که بیشترین غلط املایی هنگام نوشتن آن صورت …

ادامه نوشته »

یادگیری زبان انگلیسی

چرا زبان انگلیسی؟ زبان توسعه یافته ترین ابزار فکری است که برای برقراری ارتباط بین انسانها و جوامع انسانی به کار گرفته می شود. گرچه با ابزارهای دیگری مانند علایم، رقص و هنرهای بصری همچون نقاشی و مجسمه سازی نیز می توان ارتباط برقرار نمود، اما انتقال مفاهیم پیچیده ذهنی به ساده ترین و کامل ترین شکل ممکن فقط از …

ادامه نوشته »

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش دوم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش دومCabinet Reshuffleترمیم کابینهcadetدانشجوی دانشگاه افسریcallousپینهcapital punishmentحکم اعدامcarrot and stick policyسیاست زور و چماقcatastropheفاجعهcatastrophyفاجعه آمیزcategoriclyتلویحاcenterfugeگریز از مرکزchaosهرج و مرجchief of staffرییس ستادcicil servantsکارکنان دولتciteنقل کردنcivil serviceخدمات دولتیcivilianغیر نظامیcluster bombبمب خوشه ایcoalitionائتلافcoalition governmentدولت ائتلافیcoincideمتقارن شدنcollectiveهمگانیColonial Statesکشورهای وابستهcombatمقابله کردنcommitمرتکب شدنcommonalityوجه اشتراکcommute sentenceتخفیف در مجازات/محکومیتcompassionateعلاقه داشتنcompileتالیف کردنcomply withمطابق بودن باcomradeهم قطارconcentration campاردوگاه کار اجباریcondemnمحکوم کردنconservativeمحافظه کارconstituentموسسconstitutionقانون اساسیcontaminationآلودگیcontinentقارهcontingency planningطرحهای …

ادامه نوشته »

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش سوم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش سومeconomic balanceموازنه اقتصادیeconomic gravityوخامت اوضاع اقتصادیeconomic viabilityتوجیه اقتصادیeffigyآدمکegoismخود محورelection defeatشکست انتخاباتیeliminateاز بین بردنembezzlementاختلاسEminantذاتیEminentبرجستهemptinessپوچیenforceبه اجرا گذاشتنenhanceزیاد کردن، بالا بردنenjoyed byبهره مند ازentrustواگذار کردنenvoyفرستادهequityتبرئه کردنeraدورانeradicateبرچیدنeruptفوران کردنethnicقومی، بومیEuphratesفراتevacuationتخلیهexecutive councilشورای اجراییexercise own rightاستفاده از حق خودexercise vigilanceهشیار بودنexoticعجیب و غریبExpediency Councilشورای تشخیص مصلحتexpeditionaryاعزامیexpelبیرون راندنexpress concernاظهار نگرانیexpress satisfactionاظهار رضایتextremistافراط گراfabricپارچهfactionگروهها یا فرقه های سیاسیfair trailمحاکمه منصفانهfelling of guiltاحساس گناهfend …

ادامه نوشته »

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش چهارم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش چهارمgapفاصلهgratitudeقدردانیgrave sinگناه کبیرهGeneral Persecutorدادستان مدعی العمومgenocideنسل کشیGlobal Economyاقتصاد جهانیgood officeمساعدتgovernment of national reconciliationحکومت آشتی ملیgrenadeنارنجکGross human right violationنقض شدید حقوق بشرHagueدادگاه لاههhailتقدیر کردنhalf-brotherبرادر ناتنیhand overتحویل دادن، واگذار کردنharborپناه دادنharborپناهگاه، پناه دادنharsh sentenceمحکومیت شدیدhavenپناهگاهHAWKنوعی بمبhigh-rankingبلند پایهhinderجلوگیری کردن، مانع شدنhitتحت تاثیر قرار گرفتنholocaustهمه سوزی، هولوکاستhomicideقتل نفسhostageگروگانhostile activitiesفعالیتهای ددمنشانهhumiliatingتحقیر آمیزhumiliationآزار و اذیتillicitممنوع، غیر قانونیIlliteracy Campaignمبارزه با بی …

ادامه نوشته »

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش پنجم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش پنجمjeopardizeبه خطر انداختنjubilationشادمانی بسیار، شعفJury Panelهیات منصفهjustificationتوجیهlarge scaleگستردهlay offاخراج کردنLeft Wingجناح چپlife of prisonmentحبس ابدlife sentenceحبس ابدliquid rock and ashمواد مذاب و خاکسترListening Postایستگاه شنودlobbyگروه فشارlong-range canonتوپخانه دوربردloyaltyوفاداریlunch an attackشروع حملهmake announcementاطلاع دادنmake unreasonable demandخواسته نامعقول داشتنMan Mineمین ضد نفرmanslaughterقتل غیر عمدmass destructionکشتار جمعیmember countriesکشورهای عضوmentally scarredزخم روحیmeritocracyجرگه سالاریmilitary coupکودتای نظامیMine Fieldمیدان مینmisdirectedگمراهmiserableبدبختیmoderateمیانه روmortar …

ادامه نوشته »

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش ششم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش ششمP.K.Kجبهه میهنی کردستانpanic strickenهراس زدهparadeرژهparticipantشرکت کنندهpave the wayهموار کردن راهpenal servitudeزندان با اعمال شاقهpetrol bombکلوتوف مولوتوفpivotمحور اصلیplagueمصیبت، طاعونplantنیروگاهplant bombبمب گذاریplant mineمین گذاریPolice Postپاسگاه پلیسpolitical consciousnessآگاهی سیاسیPolling Boothصندوق اخذ رایPolling Stationایستگاه اخذ رایpoppyخشخاشposeایجاد کردنpourفرستادنpower plantنیروگاه برقPersecutor Lawyerدادستانpreside overریاست داشتنPresidential nominating Conventionکنوانسیون نامزدی ریاست جمهوریpriorityحق تقدمprojects were lunchedپروژه ها به اتمام رسید.protégé regimeرژیم دست نشاندهprovenمسلمprovisional governmentدولت …

ادامه نوشته »

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش هفتم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش هفتمsackاخراج کردنsanctuaryپناه دادن، پناهگاهsavage oppressionرفتار خصمانهscandalرسواییScarجای زخم (سوختگی)scheduleمنظور کردنscholasticآموزشیscoldسرزنش کردنscourgeجراحتsearch warrantحکم تفتیشsectفرقه مذهبیseek asylumدرخواست پناهندگی سیاسیseek international supportدرخواست کمکهای بین المللیseizureتصرفself esteemعزت نفسself respectعزت نفسserve the interestتامین کردن منافعsetbackتوقیفsewage treatment plantتصفیه خانه فاضلابshadow Governmentدولت سایهshantytownگدا محله، بیغولهshrapnelترکش خمپارهshellگلوله توپshore upمحکم کردنshort fallکسریsleightمهارتslightتحقیرsniperتک تیر اندازSocial Justiceعدالت اجتماعیsoil treatmentبهینه سازی خاکsolidarityهمبستگیsolidarity confinementزندان تک سلولیsolidarity movementجنبش همبستگیspread …

ادامه نوشته »

میوه ها

میوه هاappleسیبapricotزرد آلوavocadoاوکادوbananaموزcantaloupeطالبیcherryگیلاسcoconutنارگیلdateخرماgrapeانگورgrapefruitگریپ فروتlemonلیموlimeلیمو ترشmangoانبهnutاجیلorangeپرتقالpapayaعنبه هندیpeachهلوpearگلابیpineappleآناناسplumآلوpruneآلو بخاراraisinکشمشraspberryتمشکstrawberryتوت فرنگیtangerineنارنگیwatermelonهندوانه

ادامه نوشته »

سبزیجات

سبزیجاتartichokeکنگر فرنگیasparagusمارچوبهbeetچغندرbroccoliنوعی گل کلمcabbageکلم، سر کلمcarrotهویجcauliflowerگل کلمceleryکرفسchili peppersفلفل قرمزcornذرتcucumberخیارeggplantبادنجانgarlicسیرgreen beanلوبیا سبزgreen onionپیازچهgreen peppersفلفل سبزlettuceکاهوmushroomقارچonionپیازparsleyجعفریpeaنخود فرنگیpotatoسیب زمینیradishتربچهscallionموسیرspinachاسفناجsquashکدو تنبلstring beenلوبیا سبزsweet potatoسثب زمینی شیرینtomatoگوجه فرنگیturnipشلغمyamسیب زمینی هندیzucchiniکدو

ادامه نوشته »