سه شنبه , 18 مرداد 1401

حیوان سال چیست ؟ نامگذاری سال ها بر اساس حیوانات

حیوان سال تولدت چیه ؟

نامگذاری سال ها بر اساس حیوانات : موش ، گاو ،ببر(پلنگ) ، گربه ، اژدها (نهنگ)،مار ، اسب ، بز ،میمون ، خروس ، سگ ، خوک

حتما تا حالا خیلی دیده و شنیده اید که نام سالها را به نام حیوانی نسبت می دهند و برای شخصیت متولدین هر سال ویژگی های منحصر به فردی را نیز ذکر می کنند. همچنین در طول قرن های متمادی، نام ماه های شال شمسی نیز بر اساس تقویم “سریانی” نام حیوانی بوده است. در این مطلب قرار است پس از بیان کلیاتی در خصوص انواع تقویم های موجود، به کیفیت این نامگذاری ها بپردازیم.

اساس تقویم ها و گاهنامه های موجود در کشور ها بر مبنای مبادی مهم تاریخی یا مبادی نجومی و دینی و ارضی و قومی می باشد.مثلا مسیحیان تولد حضرت عیسی (ع) را مبدا تاریخ خود قرار داده اند.

تقویم های موجود در اروپا عبارتند از:

1- تقویم چرخه خورشیدی که قدیمی ترین تقویم است و مبدا ان 5777سال قبل از میلاد می باشد.

2- تقویم دوره ی ژولیان که مبدا آن 4714سال قبل از میلاد است.

3- تقویم ژولیان که مبدا ان 45 سال قبل از میلاد است.

4- تقویم سزار (در اسپانیا)که مبدا ان 38 سال قبل از میلاد است.

5- تقویم راکسیون که مبدا ان هم 1 سال قبل از میلاد است.

6- تقویم پیسا که مبدا ان هم 1 سال قبل از میلاد است.

در حال حاضر تقویم (گریگوری) که مبدا آن سال اول میلاد است در اغلب کشور ها بکار می رود.


تاریخ تقویم های ایرانی عبارتند از :

1- تقویم فرس قدیم یا فرس هخامنشی که مربوط به اوایل دوره هخامنشیان است . متون کتیبه های داریوش اول در بیستون نحوه ی گاه شماری آن را بیان می کند. اواح گلی تخت جمشید نیز اسامی ماه ها را عنوان می کند.مثلا نام اول سال ((ادوکن ئیش))یعنی هنگان کندن جو است که با ماه فروردین در تقویم زرتشتی مطابقت دارد ونام آخرین ماه سال ((ویخن )) است که با اسفند مطابقت دارد. در این تقویم اول پاییز آغاز سال بود.

2- تقویم دینی مزدیسنا که پس از داریوش اول رایج شد و ماه های زرتشتی جایگزین ماه های فرس هخامنشی شد.این تقویم یک گاه نامه ی مذهبی محض بودو بر اساس خواسته های دینی زرتشت و مزدا پرستی و فرائض مذهبی بود. هر ماه به فرشته یا فرشتگان خاصی اختصاص داشتکه هر فرشته فرائض دینی بخصوصی را در زمان مشخصی توصیه می کرد.

3- تقویم یزدگردی که پس از انقراض ساسانیان در نزد پارسیان زرتشتی محفوظ ماند. در این تقویم سال 365 روز و دارای 12ماه بود وهر ماه 30روز بود (کلا 360روز)و آن 5 روز اضافی در آخر اسفند یا اول فروردین آورده می شد.

4- تقویم رسمی ایرانی (جلالی) که بر اساس قانون مصوب 11/1/1314 رسمی شد. در این تقویم اول بهار آغاز سال است و اسامی ماه ها برگرفته از اسامی قدیم ایرانی در تقویم اوستایی است. این سال مبتنی برمحاسبات نجومی است. و روز اول سال یانوروز روزی است که خورشید در فاصله ظهر روز قبل و ظهر آن روز از نقطه اعتدال ربیعی می گذرد.

اسامی ماه های آن چنین است:

فروردین یعنی فروهرهای پاکان ونام یکی از ایزدان زرتشتی.

اردیبهشت یعنی بهترین راستی ونام یکی از امشاسپندان آیین زرتشتی.

خرداد یعنی کمال و درستی ونام یکی از امشاسپندان آیین زرتشتی.

تیر یعنی نگهبان باران و از ایزدان زرتشتی.

مرداد یعنی بی مرگی ونام یکی از امشاسپندان آیین زرتشتی.

شهریور یعنی کشور برگزیده و از ایزدان آیین زرتشتی.

مهر یعنی دوستی و محبت و ایزد محافظ عهد و پیمان.

آبان یعنی آب ها و ایزد نگهبان آب.

آذر یعنی آتش و ایزد نگهبان آتش.

دی یعنی آفریننده و دادار.

بهمن یعنی نیک اندیشی و از امشاسپندان آیین زرتشت.

اسفند یعنی بردباری و فروتنی.

در این تقویم شش ماه اول سال 31 روزه و پنج ماه بعدی 30روزه می باشد ماه اسفند نیز سه سال متوالی 29 روزه می باشد اما در سال چهارم 30 روز محاسبه می شود. بعد از این که 7 دور بدین متوال محاسبه شد(پس از 28 سال ) در دوره هشتم چهار سال متوالی 29 روزه بوده و در سال پنجم 30روز محاسبه می شود (یعنی سال سی وسوم بجای سال سی و دوم). و بعد از ان مجددا این دوره ها ی چهار ساله برای هفت دور تکرار می شود و مجددا دوره هشتم پنج ساله محاسبه می شود.و….

اساس تقویم ها و گاهنامه های موجود در کشور ها بر مبنای مبادی مهم تاریخی یا مبادی نجومی و دینی و ارضی و قومی می باشد.مثلا مسیحیان تولد حضرت عیسی (ع) را مبدا تاریخ خود قرار داده اند.

موش وبقر وپلنگ وخرگوش شمار

زین چهار که بگذری نهنگ آید ومار

وانگه به اسب و گوسفند هست حساب

حمدونه ومرغ وسگ وخوک اخر کار


از سال 1304 هجری شمسی طبق تصویب مجلس شورای ملی شش ماه اول را هر یک 31روز و پنج ماه بعد هر یک 30روز و ماه اسفند را 29 روز و هر چهار سال یک بار ماه اسفند را 30روز محسوب می کنند.

هر ماه قمری 29 روز یا 30 روز دارد.(متغیر است)

هر سال با نامگذاری یکی از حیوانات است که هر دوازده سال یک بار تکرار می شود


فارسی

عربی

ترکی

موش

فار

سیچقان

گاو

بقر

اود ئیل

پلنگ

نمر

بارس ئیل

خرگوش

ارنب

توشقان ئیل

نهنگ

تمساح

لوی ئیل

مار

حیه

ئیلان ئیل

اسب

فرس

یونیت ئیل

گوسفند

غنم

قوی ئیل

میمون

حمدونه

پیچی ئیل

مرغ

داقوی

تخافوی ئیل

سگ

کلب

ایت ئیل

خوک

خنزیر

تنگوز ئیل

فلسفه نام ماه ها در فرهنگ ایرانی

ایرانیان برای هر پدیده سودمندی جشن (یعنی نیایش همگانی) برگزار می‌کرده‌اند. از این پدیده‌ها می‌توان رویدادهای طبیعی را نام برد. زمین در گذر خود به گرد خورشید از مداری بیضی شکل می‌گذرد. هرگاه خورشید در هر یک از دو مرکز این بیضی باشد (زمین در دو سر قطر بزرگ جای داشته باشد)، درازای روز و شب برابر می‌شوند که نقطه‌های اعتدال بهاره و پاییزه نامیده شده‌اند.

با گذر از نقطه اعتدال و رسیدن زمین به دو سر قطر کوچک بیضی طول روز یا شب کم‌کم به بلندترین اندازه خود می‌رسد که به ترتیب نقطه‌های انقلاب تابستانه و زمستانه نام دارند. از سوی دیگر هم زمان با گردش زمین زاویه تابش خورشید به بخش‌های گوناگون زمین نیز دگرگون شده، گرمای آنجا را کم یا زیاد می‌کند. بدین گونه سال خورشیدی، فصل‌، ماه و دیگر پدیده‌های مربوط به گاه شماری پدید می‌آید. در دو نقطه اعتدال بهاره وپاییزه همچنین در نقطه‌های انقلاب تابستانه و زمستانه به ترتیب جشن‌های نوروز، مهرگان، تیرگان و دیگان (یلدا) برگزار می‌شده است.


در گاه شمار ایرانی سال دوازده ماه سی‌ روزه دارد که هر روز را به نامی می‌خوانده‌اند. هر روز که نام آن با نام ماه یکی می‌شده، آن روز را جشن‌ می‌گرفته‌اند. آیین برگزاری این جشن‌ها نیز با نام آن هماهنگ بوده است. در همه این جشن‌ها نخست با نیایش همگانی از خداوند سپاسگزاری ‌کرده، پیمان می‌بسته‌اند که به خشنودی اهورامزدا برای نوکردن جهان همه کردارشان را بنابر هنجار هستی انجام دهند و خرد خود را با منش نیک همگام سازند. سپس به شادی برخاسته، داد و دهش (هدیه دادن و پذیرایی) می‌کرده‌اند.

گاه شماری حیوانی
گاه شماری حیوانی یا گاه شماری دوازده حیوانی یک نوع گاه شماری ایرانی است که بعد از دوران مغول در ایران متداول شده و تا اوایل قرن حاضر خورشیدی نیز، متداول بوده است. این گاه شماری به جهات بسیار، شبیه به گاه شماری چینی-اویغوری به نظر میاید. جزئیات این نوع گاه شماری را می توان از تاریخ هایی که در آثار قدما و پیشینیان ثبت شده است، بدست آورد.
بررسی گاه شماری حیوانی حکایت از آن دارد که این گاه شماری از ترکیب برخی اصول گاه شماری جلالی، گاه شماری هجری قمری و گاه شماری دوازده حیوانی چینی-اویغوری شکل گرفته است و در طول هفت قرنی که از یورش مغول به ایران می گذرد و تا سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی در ایران رایج بوده است. هرچند که در طی این چند سده همواره به یک شکل نبوده و در دوره*های مختلف، تغییراتی نیز در آن پدید آمده*است.
آغاز این نوع گاه شماری در روز پنجشنبه ۱۵ ژوئیه سال ۶۲۲ مسیحی و با نخستین سال قمری که پیامبر اسلام از مکه به مدینه هجرت نمود، آغاز می شود و بنابراین شاید بتوان گفت که این نوع گاه*شماری مستقیماً از گاه شماری هجری قمری گرفته شده است.
ریشه و خاستگاه این گاه شماری و علت تأثیرگذاری این دوازده حیوان خاص بر سرنوشت زمین و انسان، به یک افسانهٔ کهن بودایی بازمی گردد: روزی بودا در آغاز سال نو، تمامی حیوانات را به نزد خویش دعوت کرد، امّا از میان تمامی حیوانات، تنها دوازده حیوان دعوت بودا را جدّی گرفتند و به محضر او رفتند. این دوازده حیوان عبارت بودند از: موش، گاو، پلنگ(یا ببر)، گربه، نهنگ(یا اژدها)، مار، اسب، بز، میمون، خروس، سگ و خوک. از آن پس بودا مقدّر نمود که سرنوشت انسان و جهان، تنها به دست این دوازده حیوان باشد و هریک از این حیوانات در هر سال یکی پس از دیگری پدیدار شوند و مقدورات کائنات و سرنوشت جهان را در دست بگیرند.
هرچند که در روایت ایرانی فهرست این حیوانات دستخوش تغییراتی شده است.


طالع بینی سالها بر اساس نام حیوانات


1- موش:

متولدین سالهای: , 1279، 1291، 1303، 1315، 1327، 1339، 1351، 1363، 1375، 1387، و ….


علایق

رنگ: اُکر

حیوان: غاز

گُل:آفتاب گردان

درخت: بلوط

رایحه: چوب

گیاه: رزماری

طعم: تند و بامزه

ادویه: گشنیز

جواهر تولد: زمرد سبز

فلز: برنز


شعار موش: ,”من فرمانروایی می کنم”

گرچه در نگاه مردم موش به هیچ وجه قابل ستایش نیست، و حتی در بسیاری از ضرب المثل های چینی مایه رسوایی قلمداد شده است، اما در راس علائم طالع بینی چینی قرار گرفته است. این علامت، حیوانی با روحیه، هوش، زیرکی، ظرافت، انعطاف پذیری، و سرزندگی بسیار می باشد.

افراد تحت این علامت معمولاً افرادی تیزهوش هستند که طالب جمع آوری ثروت و رسیدن به موفقیت هستند. افراد زیادی هستند که می توانند به زندگی آنها شانس بیاورند. از اینرو، با وجود خجالت ذاتی، بسیار با دیگران می جوسند و با آنها خوب کنار می آیند.


بهترین جفت: , اژدها، میمون

بدترین جفت: , بُز، اسب، خرگوش، خروس


—————————————————————————


2- گاو:

متولدین سالهای: , 1280، 1292، 1304، 1316، 1328، 1340، 1352، 1364، 1376، 1388، و …..


علایق:

رنگ: آبی تیره

حیوان: خرس

گُل: داودی

درخت: گلابی

رایحه: شالیمار

گیاه: مریم گلی

طعم: شیرین

ادویه: گشنیز

جواهر تولد: لاجورد

فلز: مس

عدد شانس: 1

آلت موسیقی: شیپور


شعار گاو: , “من پشتکار دارم”

گاو جثه بسیار بزرگی دارد. مردم معمولاً از گاو برای نشان دادن یک چیز بزرگ استفاده می کنند. گاو حیوانی کوشا، ساده، صادق، رک و روراست است.

افرادی که تحت این علامت به دنیا آمده اند، افرادی صادق، صبور، زحمت کش، سرسخت، و با قدرت ارتباطی پایین هستند. رئیسانشان معمولاً هیچوقت پی به توانایی های آنها نمی برند. در سنین پیری، به خوشبختی خواهند رسید. زنان این علامت معمولاً همسرانی خوب می شوند که به تحصیل فرزندان خود بسیار اهمیت می دهند.


بهترین جفت: موش، مار، خروس

بدترین جفت: اژدها، اسب، بُز، سگ، خرگوش


—————————————————————————


3- ببر یا پلنگ:

متولدین سالهای: , 1281، 1293، 1305، 1317، 1329، 1341، 1353، 1365، 1377، 1389، و …..


علایق:

رنگ: قرمز روشن

حیوان: ببر

گُل: میخک صدپَر

درخت: چنار

رایحه: یاسمین

گیاه: آویشن

طعم: شیرین

ادویه: دارچین

جواهر تولد: یاقوت

فلز: طلا

عدد شانس: 7

آلت موسیقی: ترومپِت


شعار ببر: , “من پیروز می شوم”

گفته می شود که ببرها حیواناتیشجاع، بیرحم، قوی، و وحشت آور هستند و سمبل قدرت و تکبر می باشند. در زمانهای قدیم، مردم معمولاً پادشاهان و فرمانروایان را با این حیوان مقایسه می کردند.

افرادی که تحت این علامت به دنیا آمده اند، افرادی شکیبا، ثابت قدم، دلیر، و قابل احترام هستند. در میانسالی، زندگی متغیر و نامتعادلی خواهند داشت، اما بعد آینده و سرنوشتی بسیار روشن در انتظار آنها خواهد بود. آنها افرادی باهوش، باوفا، و باتقوا هستند.


بهترین جفت: اسب، سگ

بدترین جفت: مار، میمون


—————————————————————————


4- خرگوش یا گربه:

متولدین سالهای: , 1282، 1294، 1306، 1318، 1330، 1342، 1354، 1366، 1378، 1390، و ……


علایق:

رنگ: خاکستری

حیوان: ماهی

گُل: رُز

درخت: صنوبر

رایحه: شالیمار

گیاه: ترخون

طعم: تند

ادویه: فلفل

جواهر تولد: یاقوت کبود

فلز: برنز

عدد شانس: 4

آلت موسیقی: پیانو


شعار خرگوش: , “من عقب نشینی می کنم”

برای زمانهای طولانی خرگوش برای چینی ها سمبل امید بوده است. خرگوش حیوانی ظریف و دوست داشتنی است. در چین به نوزادان تازه به دنیا آمده تصاویری از خرگوش هدیه می دهند تا او زندگی سراسر آرامش و خوشبختی داشته باشد.

افراد تحت این علامت، افرادی نجیب، ملایم، حساس، باحیا، و مهربان هستند. این افراد از حافظه ی خوبی هم برخوردارند. آنها عاشق گفتگو و ارتباط با دیگران با شوخ طبعی هستند. آنها می دانند که چطور باید زندگیشان را رمانتیک کنند. معمولاً پولشان را در جایی سرمایه گذاری می کنند که باعث شکست کارشان می شود.


بهترین جفت:سگ، بُز، خوک

بدترین جفت: موش، گاو، اژدها، خروس، اسب


—————————————————————————


5- اژدها یا نهنگ:

متولدین سالهای: , 1383، 1295، 1307، 1319، 1331، 1343، 1355، 1367، 1379، 1391، و …….


علایق:

رنگ: طلایی

حیوان: میمون

گُل: رُز

درخت: سرخ چوب

رایحه: سبزی

گیاه: شوید

طعم: پرادویه

ادویه: هِل

جواهر تولد: یاقوت

فلز: نقره

عدد شانس: 2

آلت موسیقی: قره نی


شعار اژدها: “من سلطنت می کنم”

اژدها شهرت بسیار بالایی در فرهنگ چینی دارد. این حیوان سمبل قدرت، اقتدار، مقام، احترام، شانس، موفقیت، و ظرفیت می باشد. در گذشته پادشاهان چینی خود را اژدها می نامیدند و تاجشان “تاج اژدها” نامیده می شد.

افراد تحت این علامت، افرادی سرزنده، پرانرژی، و خوش شانس هستند. آنها معمولاً به کمال می رسند و قادرند فرمانروایان حکومت شوند. زمانیکه با مشکلی برخورد می کنند، به هیچ وجه ناامید نمی شوند. کمی خودبین و کم صبر هستند.


بهترین جفت: موش، میمون

بدترین جفت: سگ، گاو، اژدها، خرگوش


—————————————————————————


6- مار:

متولدین سالهای: , 1284، 1296، 1308، 1320، 1332، 1344، 1356، 1368، 1380، 1392، و…….


علایق:

رنگ: آبی یخی

حیوان: قمری

گُل: کاملیا

درخت: نخل

رایحه: مُشک

گیاه: رازیانه

طعم: تلخ و شیرین

ادویه: کاری

جواهر تولد: عین الشمس

فلز: پلاتین

عدد شانس: 3

آلت موسیقی: ویولن


شعار مار: “من احساس می کنم”

در طالع بینی چینی، مار پس از اژدها آورده شده است، اما اهمیت آن به عنوان سمبل پرستش بسیار بالاتر از اژدها است. مار به معنای بدخواهی، شرارت، رمز و راز و همچنین تیزهوشی، غیب گویی، و توانایی تشخیص گیاهان مختلف است.

افرادی که در سال مار به دنیا آمده اند، معمولاً افرادی خوش اخلاق هستند که قدرت ارتباطی بسیار بالایی دارند. آنها سیرتی مهربان و بخشنده دارند اما گاهاً حسود و بدگمان می شوند. باید مراقب گفتگوهای خود با دیگران باشند چون ممکن است باعث از دست دادن دوستی هایشان شود.


بهترین جفت: گاو، خروس

بدترین جفت: ببر، میمون، خوک


—————————————————————————


7- اسب:

متولدین سالهای: , 1285، 1297، 1309، 1321، 1333، 1345، 1357، 1369، 1381، 1393، و …….


علایق:

رنگ: آبنوسی

حیوان: گربه وحشی

گُل: نرگس

درخت: غان

رایحه: گل های وحشی

گیاه: جعفری

طعم: ترش و شیرین

ادویه: میخک

جواهر تولد: یاقوت زرد

فلز: نقره

عدد شانس: 8

آلت موسیقی: صدای انسان


شعار اسب: “من اداره می کنم”

خصوصیات اسب، شخصیت ملی مردم چین است، که برای پیشرقت خود مصرانه و باپشتکار تلاش می کنند. او حیوانی پرانرژی، روشن، دلسوز، مهربان، باهوش، و توانا است.

افرادی که در سال اسب متولد شده اند، مهارت های ارتباطی را به طور ذاتی می دانند و همیشه دوست دارند در جمع مورد توجه قرار گیرند. آنها افرادی فعال، دانا، مهربان با دیگران هستند و دوست دارند در کارهای مخاطره آمیز شرکت کنند. آنها قادر به تحمل محدودیت بیش از حد نیستند. زمانیکه شکست می خورند، بدبین می شوند.


بهترین جفت:ببر، بُز، سگ

بدترین جفت: موش، گاو، خرگوش، اسب


—————————————————————————


8- بُز یا گوسفند:

متولدین سالهای: , 1286، 1298، 1310، 1322، 1334، 1346، 1358، 1370، 1382، 1394، و ……..


علایق:

رنگ: سبز روشن

حیوان: بلبل

گُل: نرگس

درخت: توسه

رایحه: شکوفه سیب

گیاه: نعناع

طعم: ملایم

ادویه: زعفران

جواهر تولد: یاقوت کبود

فلز: آلومینیوم

عدد شانس: 12

آلت موسیقی: چنگ


شعار بُز: “من متکی می شوم”


افرادی که در سال بُِز به دنیا آمده اند، افرادی حساس، مودب، دانا، و دلسوز و بامحبت هستند. علاقه بسیار زیادی به هنر و زیبایی دارند. درمذهب معتقد و خواستار آرامش در زندگی می باشند. در کار و تجارت بسیار بااحتیاط قدم برمی دارند و افرادی صرفه جو و اقتصاددان هستند. آنها باید از تردید و ناامیدی و بدبینی دوری کنند.


بهترین جفت: خرگوش، اسب، خوک

بدترین جفت: موش، گاو، سگ


—————————————————————————


9- میمون:

متولدین سالهای: , 1287، 1299، 1311، 1323، 1335، 1347، 1359، 1371، 1383، 1395، و……..


علایق:

رنگ: زرد

حیوان: ببر

گُل: قاصدک

درخت: چنار

رایحه: یاسمین

گیاه: آویشن

طعم: شیرین

ادویه: دارچین

جواهر تولد: چشم گربه ای

فلز: طلا

عدد شانس: 10

آلت موسیقی: گیتار


شعار میمون: “من تفریح می کنم”

میمون حیوانی بسیار باهوش است. مردم معمولاً این حیوان را با آدم های زیرک و باهوش مقایسه می کنند. این حیوانی بسیار فرخنده و مبارک است که سمبل شانس نیز می باشد.

اکثر افراد متولد سال میمون افرادی سرزنده، قابل انعطاف، و پرذوق و استعداد می باشند. آنها عاشق تحرک و ورزش هستند. آنها برای کمک کردن به دیگران، کار خود را کنار میگذارند. آنها استعداد زیادی در نمایش دادن خود دارند. در کار، خلاقیت بسیار فوق العاده ای از خود بروز می دهند. اگر دهن بینی و کم طاقتی خود را کنار بگذارند، به موفقیت های چشمگیری نائل خواهند شد.


بهترین جفت:موش، اژدها

بدترین جفت:ببر، مار، خوک


—————————————————————————


10- خروس:

متولدین سالهای: , 1288، 1300، 1312، 1324، 1336، 1348، 1360، 1372، 1384، 1396، و …….


علایق:

رنگ: بنفش

حیوان: آهو

گُل: داودی

درخت: بلوط

رایحه: مر

گیاه: مرزه

طعم: شیرین

ادویه: فلفل سفید

جواهر تولد: یاقوت زرد

فلز: روی

عدد شانس: 6

آلت موسیقی: قره نی


شعار خروس: “من بهتر می دانم”

خروس سمبل وفاداری و وقت شناسی است. برای گذشتگان که ساعت شماطه ای نداشتند، بانگ خروس اهمیت ویژه ای داشته است و مردم را بیدار می کرده است.

افرادی که در سال خروس به دنیا آمده اند، افرادی صادق، روشن، ارتباطی، جاه طلب، و بامحبتند. ممکن است خیلی زود به چیزی علاقه مند شوند، اما سریع آن را فراموش می کنند. انها از عزت نفس بسیار بالایی برخوردارند و خیلی کم به دیگران متکی می شوند. ازآنجا که اکثر خروس ها ذاتاً مردمانی خوش تیپ و زیبا هستند، خواهان فراوان دارند. اگر بتوانند از غرور خود کم کنند، بیشتر پیشرفت خواهند کرد.


بهترین جفت: گاو، اژدها، مار

بدترین جفت: خروس، سگ، خرگوش


—————————————————————————


11- سگ:

متولدین سالهای: , 1289، 1301، 1313، 1325، 1337، 1349، 1361، 1373، 1385، 1397، و ……….


علایق:

رنگ: فیروزه ای

حیوان: سگ یا گوسفند

گُل: همیشه بهار

درخت: گیلاس

رایحه: حنا

گیاه: مرزنگوش

طعم: گوشتی

ادویه: میخک

جواهر تولد: یاقوت

فلز: سرب

عدد شانس: 9

آلت موسیقی: گیتار


شعار سگ: “من نگران هستم”

سگ دوست انسان است که می تواند او را درک کند و از او اطاعت کند، چه صاحبش ثروتمند باشد و چه فقیر. چینی ها سگ را حیوانی فرخنده و مبارک می دانند. اگر سگی وارد خانه ای شود، صاحبخانه با آغوش باز او را خواهد پذیرفت.

افرادی که در سال سگ متولد شده اند، شخصیتی راست و درست دارند. آنها در کار و شق وفادار، باجرات، زبردست، باهوش و دلسوز هستند. این افراد اگر بتوانند بی ثباتی خود را رفع و رجو کنند، شانس به سراغشان خواهد آمد.


بهترین جفت: ببر، خرگوش، اسب

بدترین جفت: اژدها، بُز، خروس


—————————————————————————


12- خوک:

متولدین سالهای: , 1290، 1302، 1314، 1326، 1338، 1350، 1362، 1374، 1386، 1398 و ………


علایق:

رنگ: ارغوانی

حیوان: گربه

گُل: سوسن سفید

درخت: اقاقیا

رایحه: عنبر گیاه: پونه

طعم: شیرین و ترش

ادویه: میخک

جواهر تولد: حجرالاقمر

فلز: نقره خالص

عدد شانس: 5

آلت موسیقی: چنگ


شعار خوک: “من حفظ می کنم”

خوک در درک افکار انسانی به اندازه سگ دانا نیست. عاشق خوردن و خوابیدن و چاق شدن است. از اینرو معمولاً نشانگر تنبلی و بدهیکلی است. از جانب مثبت، بسیار خوش رفتار است و آزاری به دیگران نمی رساند و می تواند برای مردم ثروت و فراوانی بیاورد. آنها از دیرباز سمبل فراوانی و ثروت بوده اند.

افرادی که در سال خوک متولد شده اند، افرادی صادق و رک گو هستند. آنها ظاهری آرام و قلبی نیرومند دارند، اما کم طاقتند و استقلال ندارند. از آنجا که از حرف زدن غیرمستقیم و در لفافه خوششان نمی آید، غیر اجتماعی به نظر می رسند. اما افرادی خوشبین و مقاوم هستند، و تازمانیکه کاملاً به آنها نزدیک نشده اید، پی به وفاداری و خوش قلبی آنها نخواهید برد.


بهترین جفت:بُز، خرگوش

بدترین جفت: مار، خوک، میمون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *