شنبه , 20 خرداد 1402

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش چهارم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش چهارم

gap

فاصله

gratitude

قدردانی

grave sin

گناه کبیره

General Persecutor

دادستان مدعی العموم

genocide

نسل کشی

Global Economy

اقتصاد جهانی

good office

مساعدت

government of national reconciliation

حکومت آشتی ملی

grenade

نارنجک

Gross human right violation

نقض شدید حقوق بشر

Hague

دادگاه لاهه

hail

تقدیر کردن

half-brother

برادر ناتنی

hand over

تحویل دادن، واگذار کردن

harbor

پناه دادن

harbor

پناهگاه، پناه دادن

harsh sentence

محکومیت شدید

haven

پناهگاه

HAWK

نوعی بمب

high-ranking

بلند پایه

hinder

جلوگیری کردن، مانع شدن

hit

تحت تاثیر قرار گرفتن

holocaust

همه سوزی، هولوکاست

homicide

قتل نفس

hostage

گروگان

hostile activities

فعالیتهای ددمنشانه

humiliating

تحقیر آمیز

humiliation

آزار و اذیت

illicit

ممنوع، غیر قانونی

Illiteracy Campaign

مبارزه با بی سوادی

illusion

توهم

imminent

فوری

impact

تاثیر منفی

impartial

بی طرف

impeachment

استیضاح

implement

اجرا کردن

impoverished

فقیر

in exile

در تبعید

inauguration ceremony

مراسم افتتاحیه

incorporate

گنجاندن

incursion

حمله ناگهانی، شبیخون

inevitable

اجتناب ناپذیر

infantry division

لشکر پیاده

infiltrate

نفوذ کردن

inflation and recession

تورم و رکود

initiative

اقدام

inner corrosion

خوردگی درونی

institutionalize

برپا ساختن

insurance coverage

حق بیمه

integration

ادغام

Intelligence

اطلاعات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *