چهارشنبه , 8 تیر 1401

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش ششم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش ششم

لغات و اصطلاحات سیاسی - بخش ششم

P.K.K

جبهه میهنی کردستان

panic stricken

هراس زده

parade

رژه

participant

شرکت کننده

pave the way

هموار کردن راه

penal servitude

زندان با اعمال شاقه

petrol bomb

کلوتوف مولوتوف

pivot

محور اصلی

plague

مصیبت، طاعون

plant

نیروگاه

plant bomb

بمب گذاری

plant mine

مین گذاری

Police Post

پاسگاه پلیس

political consciousness

آگاهی سیاسی

Polling Booth

صندوق اخذ رای

Polling Station

ایستگاه اخذ رای

poppy

خشخاش

pose

ایجاد کردن

pour

فرستادن

power plant

نیروگاه برق

Persecutor Lawyer

دادستان

preside over

ریاست داشتن

Presidential nominating Convention

کنوانسیون نامزدی ریاست جمهوری

priority

حق تقدم

projects were lunched

پروژه ها به اتمام رسید.

protégé regime

رژیم دست نشانده

proven

مسلم

provisional government

دولت ائتلافی

provoke

برانگیختن

public radio

رادیو عمومی

puppet regime

رژیم دست نشانده

real estate transaction

معامله املاک

reap

برداشت محصول

rebellions

شورشیان

rebuff

امتناع

recession

رکود

rector scale

در مقیاس ریشتر

redress

ترمیم کردن

regiment

هنگ

reinstate

اعاده

relentless

مداوم، پیگیر

reluctance

بی میلی، رویگردانی

remedial

اصلاحی

remorse

نفرت

remove someone from power

خلع قدرت کردن

renovation

بازسازی

replete with

سرشار از… بودن

repulsive

دافعه

rescue worker

نیروی امداد

rescuer

نیروی امداد

restore calm

برقراری آرامش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *