چهارشنبه , 8 تیر 1401

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش سوم

لغات و اصطلاحات سیاسی – بخش سوم
لغات و اصطلاحات سیاسی - بخش سوم

economic balance

موازنه اقتصادی

economic gravity

وخامت اوضاع اقتصادی

economic viability

توجیه اقتصادی

effigy

آدمک

egoism

خود محور

election defeat

شکست انتخاباتی

eliminate

از بین بردن

embezzlement

اختلاس

Eminant

ذاتی

Eminent

برجسته

emptiness

پوچی

enforce

به اجرا گذاشتن

enhance

زیاد کردن، بالا بردن

enjoyed by

بهره مند از

entrust

واگذار کردن

envoy

فرستاده

equity

تبرئه کردن

era

دوران

eradicate

برچیدن

erupt

فوران کردن

ethnic

قومی، بومی

Euphrates

فرات

evacuation

تخلیه

executive council

شورای اجرایی

exercise own right

استفاده از حق خود

exercise vigilance

هشیار بودن

exotic

عجیب و غریب

Expediency Council

شورای تشخیص مصلحت

expeditionary

اعزامی

expel

بیرون راندن

express concern

اظهار نگرانی

express satisfaction

اظهار رضایت

extremist

افراط گرا

fabric

پارچه

faction

گروهها یا فرقه های سیاسی

fair trail

محاکمه منصفانه

felling of guilt

احساس گناه

fend for oneself

گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

finance mechanism

ساختاره اعتبار مالی

firmly

قاطعانه

foil coup

کودتای نافرجام

forum

تریبون

freedom movement

جنبش آزادی

fringe

گرایش

frustrated

ناکام، ناامید

-fuge

گریز، فرار

fugitive

فراری

Full implementation of resolution

اجرای کامل قطعنامه

fume treatment plant

تصفیه خانه پالایش گاز

futility

بیهودگی، بیچارگی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *