پنج شنبه , 20 مرداد 1401

حتمابخوانيد: حقيقت زندگي

افرادي که بيشترين وقت خود را صرف زندگي ديگران مي‏کنند (مشاوره، راهنمايي و …)، از رسيدن به زندگي خود باز مي‏مانند.
کساني که مي‏گويند “من نبايد اين راز را فاش کنم اما فقط به تو مي‏گويم” دقيقا راز شما را نيز به همين صورت براي ديگران بازگو مي‏نمايند.
گفتن حقيقت مهم است؛ اين مهم نيست که ما راست مي‏گوييم و ديگران اشتباه مي‏کنند.
هيچ هدفي بدون طي کردن مسير و راه آن دست يافتني نيست.
کساني که سر خود را مانند کبک در برف فرو مي‏برند در واقع لگد ديگران را به جان مي‏خرند.
آنچه که در ظاهر هر شخص مي‏بينيم، به ندرت دقيقا همان چيزي است که آن شخص واقعا هست.
جرات و شهامت اين نيست که روبروي شير بايستيم بلکه اين است که بفهميم چطور مي‏توان از شر او جان سالم بدر برد.
ما از همان اول پدر و مادر زاده نشده‏ايم، بلکه بايد بياموزيم که چطور مي‏توان پدر و مادر بود.
کلماتي که بر زبان جاري مي‏گردند، قدرت خود را از ما گرفته‏اند – از خود هيچ قدرتي ندارند.
افراد خردمند در سکوت به سر مي‏برند تا بيش از هر چيز صداي تمناي خود را بشنوند.
فرشته ها به زمين نمي‏آيند تا ببينند ما چه مي‏کنيم بلکه مي‏آيند تا به ما بگويند چه کار بهتر است انجام دهيم.
هيچ چيز مانند ارتباط و وابستگي با ديگران، با تمام وجود، به درد انسان نمي‏خورد.
در واقع ما هيچچ چيز را کنترل نمي‏کنيم مگر رفتار و کردار و تصميمات خودمان.
هيچ کس نمي‏تواند ما را شاد کند جز خودمان. (اگر بخواهيم)
اين يک اشتباه بزرگ است اگر از تجربيات خود درس نگيريم.
من هيچ چيز نمي‏دانم، به من بياموزيد؛ من هيچ چيز نمي‏شنوم، به من بگوييد؛ من هيچ چيز نخواهم ديد، به من نشان دهيد – ما با هم پيروزيم.
پشيماني از آن دسته چيزهايي است که ما به اشتباه آن را انتخاب مي‏کنيم.
آنچه در قلب خود مي‏پرورانيم، همان است که در زندگي ان دنيا در دستان خود داريم.
تنها به اين دليل که بذري را که کاشته ايم نمي‏بينيم، نمي توانيم بگوييم چيزي از اينجا بيرون نمي‏آيد.
جنسيت واقعي وجود ندارد. هر کسي قسمتي از روحيات جنس مخالف را در خود دارد.
تجربيات شما، تجربيات شما هستند؛ شخصيت شما نيستند.
فرض کردن‏ها از تنبلي ما در جستجوي حقيقت سرچشمه مي‏گيرند.
هيچ کس به طور کامل بي‏طرف نيست.
خانواده ما تنها جايي نيست که ما در ان متولد شده‏ايم؛ گاهي يک دست باز و رويي گشاده نيز ما را متولد مي‏کند.
شما هميشه راه درست را نمي‏پيماييد.
فروتني و تواضع، در واقع توانايي پذيرفتن خطاست.
توانايي يک مرد آن چيزي نيست که در جيبش دارد، بلکه آن است که بر دوشش دارد.
اگر شما يک قدم مثبت برداريد، کائنات ??? قدم به سمت شما مي‏آيند.
اگر مي‏خواهيد بديها سرتان نيايد، نخواهيد سر ديگران آيد.
اگر مي‏خواهيد با حقيقت سر و کار نداشته باشيد، هميشه در خيالات خود گم هستيد.
فخرفروشي لباسي است که فقط تن احمقان مي‏شود.
کسي که از همه بيشتر مي‏داند، معمولا همان کسي است که کمتر حرف مي‏زند.
هر کسي سزاوار ارزشمند شدن و معشوق ديگران بودن است.
هيچ کس جواب نهايي را به شما نخواهد داد، مگر خودتان.
شما تنها با ابزاري که داريد مي‏توانيد عمل کنيد، پس به دنبال ابزار جديد وقت خود را تلف نکنيد.
اگر خطاهاي خود را خطا در نظر نگيريم، آنگاه با هر خطا راهي اشتباه را کشف کرده‏ايم.
اين انسانها هستند که به زندگي معنا مي‏دهند و نه اشياء.
هميشه سوالاتي هستند که جوابشان ناپيداست و بزودي جوابشان پيدا خواهد شد.
در حال حاضر نه آينده وجود دارد و نه گذشته، زندگي جاريست.
اگر بخواهيد، اسکلت هميشه در کنج کمد منتظر شماست تا شما را بخورد.
وقتي صحبت مي‏کنيم، صداي هيچ کس را نمي‏شنويم.
والدين نبايد کوچکترها را در برابر تصميمات زندگي مسئول بدانند.
اينکه پدران ما چه کاره بوده‏اند مهم نيست، مهم اين است که ما چه خواهيم کرد و چه خواهيم شد.
اگر فکر مي‏کنيد که بايد همين الآن بگوييد، پس بگوييد و اگر مي دانيد که بايد کاري را الآن انجام دهيد، پس انجام دهيد.
هر تغييري نياز به حرکت دارد.
کمک ديگران به معناي انجام تمام و کمال کار ما نيست.
اينطور نيست که هر کسي شما را دوست بدارد ولي شما مي‏توانيد هر کسي را دوست داشته باشيد.
اگر کاري را هميشه براي کسي انجام داديد، او هرگز آن کار را ياد نخواهد گرفت.
هيچ چيز بيشتر از خنده مسري و واگيردار نيست.
بهترين هديه‏اي که مي‏توان به ديگران داد، وقت و صبر خودمان است.
زيبايي محض با چشم قابل مشاهده نيست، بلکه با فکر و دل ديده مي‏شود.
هر کسي بذر کمال را در وجودش دارا مي‏باشد، اما کمتر کسي مي‏تواند آنرا پرورش دهد.
تنها راه پايان دادن به مشاجره‏ها، پيدا کردن يک راه حل است.
هر عملي که انجام مي‏دهيم و هر حرفي که ميگوييم به ما باز مي‏گردد اما نه به گونه‏اي که انتظارش را داشتيم.
اگر يک پله از نردبان شکست، با کمي زحمت پا را بايد بالاتر گذاشت.
هرگز کلمات ناگفته را در اتاق دربسته محبوس نکنيد.
هرکس بيش از آنچه خود را مي‏شناسد است.
از هر چه بترسيم اسيرش مي‏شويم.
نيازمندترين انسانها حريص‏ترين آنهاست.
آنچنان خيال کنيد که گويا تا ابد زنده‏ايد و انچنان عمل کنيد که گويا امروز مي‏ميريد.
بخنديد همچنانکه نفس مي‏کشيد و دوست داشته باشيد همچنانکه زندگي مي‏کنيد.
هيچ کس نمي‏تواند بازگردد و شروعي جديد را رقم بزند اما هر کسي مي‏تواند شروع کند و پاياني خوش را بسازد.
مهمترين چيزها در زندگي چيزي نيستند که قابل لمس باشند.
زيباترين عکسها در اتاقهاي تاريک ظاهر مي‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتي تاريک از زندگي قرار گرفتي بدان که طبيعت مي‏خواهد تصويري زيبا از تو بسازد.
برف سنگيني باريد؛ درختي شکست، درختي زيباتر شد.
زندگي مانند بازي حکم است، مهم نيست که دست خوبي نداشته باشيم، مهم اين است که يار خوبي داشته باشيم.
از کوتهي ماست که ديوار بلند است.
از شيش جلو به زندگي نگاه کنيد نه از آين رو به عقب.
به خاطر ترساندن موش خانه‏ات را آتش نزن.
هنر زندگي کردن، هنر نقاشي کردن بدون پاک کردن است.
بهترين لذت زندگي انجام دادن عملي است که ديگران مي‏گويند نمي‏توانيم.
هر روز از زندگي معجزه است. من روزم را هدر نمي‏دهم. من قدر معجزات را مي‏دانم.
آرام بنشين. تقلا نکن. بهار مي‏آيد و سبزه‏ها رشد مي‏کنند.
اينکه چه مي‏انديشيم، چه مي‏دانيم و به چه اعتقاد داريم مهم نيست. مهم اين است که چه مي‏کنيم.
از زندگي هر انچه لياقتش را داريم به ما مي‏رسد نه آنچه آرزويش را داريم.
از آنجا که زندگي آين وجود ماست، فقط با تغيير ما تغيير مي‏کند.
ساعتي که خراب است، در هر روز دوبار زمان را درست نشان مي‏دهد.
هرگاه در زندگي خانه‏اي از يخ ساختي، بر آب شدنش گريه نکن.
براي انسانهاي بزرگ چون بر اين باورند که : يا راهي خواهم يافت يا راهي خواهم ساخت.
آرزوهايت را يک جا يادداشت کن و يکي يکي از خدا و کائنات بخواه. خدا و کائنات يادشان نمي‏رود اما تو يادت خواهد رفت آنچه را که امروز داري، آرزوي ديروزت بوده است.
برگ در انتهاي زوال مي‏افتد و ميوه در انتهاي کمال. بنگر که چون برگي زردي يا سيبي سرخ؟
اگرنتوانستي کسي را ببخشي از بزرگي گناه او نيست، از کوچکي دل توست.
به کسي که در جستجوي حقيقت است ايمان آور و به کسي که حق را يافته است شک کن.
ما آمده‏ايم تا با زندگي کردن قيمت پيدا کنيم نه به هر قيمتي زندگي کنيم.
هر کس چراي زندگي را يافت با هر چگونه‏اي خواهد ساخت.
سخن نيک را از گويند آن بگيريد هر چند خود بدان عمل نکند.
ناتوانترين مردم کسي است که نتواند دوستي پيدا کند و ناتوانتر از او کسي است که دوستان خود را از دست بدهد.
چون عقل کامل گردد، سخن گفتن کمتر شود.
صبحگاهان به جستجوي روزي درآييد که برکت و موفقيت در صبح زود نهفته است.
به بار نشستن هر کار نيازمند ???? روز صبر است.
راز موفقيت در اين است که با طبيعت و کائنات هماهنگ باشيم و در مسير موجهاي زندگي لذت ببريم.
موفقيت يک مسير است و نه هدف.
موفقيت بيشترين و بهترين استفاده از آن چيزي است که هم اکنون داريم.
شکست موفقيت است، اگر از آن درس بگيريم.
موفقيت اين نيست که هرگز اشتباه نکنيم بلکه اين است که يک اشتباه را دوبار مرتکب نشويم.
موفقيت دستيابي به آن چيزي است که مي‏خواهيم و شادماني خواستن آن چيزي است که بدست مي‏آوريم.
موفقيت توانايي پرش از شکستي بر شکستي ديگر است بدون اينکه خسته شويم.
من مي‏دانم که تمام هستي براي من خلق شده. پس نگران نيستم و تمام هستي را يار و ياور خود مي‏بينم.
بازي زندگي بازي بومرنگهاست. مراقب بومرنگ خود باشيم که به کدام طرف پرتاب مي‏شود.
تفکر مثبت اساس هر موفقيت است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *