پنج شنبه , 20 مرداد 1401

تغيير نگرشها

با سرزنش نکردن خود روابطم را با خويشتن بهبود مي بخشم.
* با رها کردن قضاوت درباره ديگران پيوستن به ديگران را به جاي جدايي از آنان و خويش بر مي گزينم.
* کليه تصاويري را که از ديگران ساخته ام در هم مي شکنم
* انتخاب مي کنم که به ياد آورم ميزان گفتار و کارهايم در روابطم مهم نيست بلکه عشقي که در گفتار و کردارم نهفته است در روابطم اهميت فراوان دارد.
* کلماتي که در روابطم بر مي گزينم تعيين مي کند که خواهان جدايي هستم يا پيوستن
* به ياري روابطم مي توانم عشق بي قيد و شرط را احساس کنم
* امروز انتخاب مي کنم که به ياد آورم شايسته شادي هستم
* امروز انتخاب مي کنم در روابطم خود را قرباني نبينم و مسووليت زندگيم را بپذيرم.
* هر گاه گرفتار گذشته يا آينده مي شوم انتخاب مي کنم به ياد آورم فقط در زمان حال مي توان عشق احساس کرد.
* مي توانم در همه روابطم عشق را به جاي ترس انتخاب کنم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *