دوشنبه , 24 مرداد 1401

بوسه


بوسيدن عبارت است از تماس لب با لب يا بدن شخصي ديگر به منظور لذت بردن يا لذت بخشيدن به ديگري . اگر بخواهيم كمي بيشتر در باره بوسه بدانيم ، شايد بتوانيم به اديبان بزرگ جهان مراجعه كنيم : Coleridge :: nectar breathing تنفس شهد ! شكسپير: بوسيدن مهر و امضاي عشق است ! a kiss is a seal of love. Martial( شاعر روم باستان) : بوسه عطري است كه از يك گل معطر متصاعد مي شود بازهم بوسه زبان عشق است !… بوسه بسته بندي عشق است در غالب لب ها!… بوسه ارمغان وهديه عشق است! بطور مطلق قابل تعريف نيست !!!… زيرا هر بوسه چيزي متفاوت از بوسه قبلي و متفاوت از بوسه بعدي است !… بوسه هديه خداوندي است براي زنده نگاه داشتن عشق هر بوسه اي هديه اي جديد است از جانب پروردگار و طعمي جديد از عشق و محبت است ! چه كسي قابل بوسيدن است ؟ در يك كلام مي توان گفت كه هر كسي را كه دوست داريد ، قابل بوسيدن است و بوسيدن روشي براي ابراز اين علاقه است و راهي براي صميميت بيشتر و يكي شدن Intimacy با كسي است كه برايتان دوست داشتني و عزيز است !! چرا بوسيدن لذت بخش است؟ چرا بوسيدن لذت بخش است ؟… و چرا مردم يكديگر را مي بوسند ؟…آيا بوسيدن فقط يك قرارداد بشري است براي ابراز علاقه يا اينكه ريشه در روان انسان دارد ؟…مثلاً آيا ميشد كه به جاي بوسيدن ( تماس لب با بدن فرد مورد علاقه ) مثلاً با تماس دست همين لذت را برد ؟…در يك كلام چرا لب ها براي بوسيدن انتخاب شده ا ند؟ بوسيدن غير از اينكه باعث مي شود تا لذت طبيعي كه ريشه در روان ما دارد ،ببريم ، نوعي احساس صميميت نيز ايجاد ميكند كه به همين دليل هم شما خواهر يا مادر يا كساني ديگر از همجنس خود را كه مي بوسيد باز هم لذت ميبريد ، با اينكه هيچ گونه قصد لذت جنسي نداريد و در اينجا تنها لذتي كه برده مي شود ، همان احساس صميمت و نزديكي مفرط است و البته در شرايطي كه قصد فقط رابطه جنسی باشد و مثلاً مردي ، شريك جنسي را كه دوستش ندارد ، تنها به قصد رابطه جنسی مي بوسد ، باز هم لذت مي برد و اينجا لذت فقط جنبه تحریک کننده داشته و بهترين و برترين لذت بوسيدن را مي توان در بوسيدن معشوقه اي دانست كه او را هم دوست داريد ( عاشقش هستيد ) و هم قصد رابطه جنسی با او داريد و در اينجا غير از لذت تحریک کننده كه مي بريد ، احساس يكي شدن با معشوق نيز بر اوج اين لذت مي افزايد . احکام بوسيدن – بوسيدن محارم اشكال ندارد مشروط به آنكه به قصد لذّت و ريبه نباشد به استثناء همسر كه مطلقاً جايز است. -اگر انسان بداند اگر شخص ديگري اعم از بچه يا محارم خود را ببوسد به گناه آلوده مي شود نبايد او را ببوسد. -بوسيدن هر كجاي بدن محارم كه ديدن آن جايز باشد اشكال ندارد. چه پيشاني باشد، يا شانه ها يا دست و… مشروط به آنكه به قصد لذت و يا ريبه نباشد به استثناء همسر كه مطلقاً جايز است. احكام فوق مطابق فتواي مراجع تقليد امام خميني، ايت الله اراكى، ايت الله تبريزى، ايت الله خامنه اى، ايت الله سيستانى،ايت الله فاضل،ايت الله گلپايگاني و ايت الله مكارم مي باشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *