جمعه , 21 مرداد 1401

آموزش SQLserver (پارت چهارم)

آموزش SQLserver (پارت چهارم)

بازيابی سطرها
بيشتر برنامه های پايگاه داده از يک برنامه ريزی محيطی از قبيل مايکروسافت Access يا مايکروسافت Visual Basic برای فراهم آوردن رابط کاربر استفاده خواهند کرد. اگر چه Manager Enterprise يک ابزار ساده به نام Query Designer فراهم می آورد که به شما به آسانی اجازه می دهد داده ها را در يک يا چندين جدول در پايگاه داده Aromatherapy استفاده می کنيد.

استفاده کردن از Query Designer
حتی با وجود اينکه داده در يک پايگاه داده SQL Server ذخيره شده به سختی در حالت Raw استفاده شده بدون اينکه ذخيره شود يا فيلتر شود در چندين طريق، بعضی مواقع آن به توانا بودن برای کنترل سريع محتويات يک جدول مفيد واقع می شود. Query Designer مديريت Enterprise آن را برای ديدن و ويرايش سطرها آسان ساخته و حتی سطرهای جديد ديگر اضافه می کند.

ديدن سطرها در يک جدول
ساده ترين راه برای ديدن سطرها در يک جدول بازکردن Query Designer از طريق منوی Context جدول می باشد.

ديدن همه سطرها در يک جدول
1- در Manager Enterprise ، پوشه Tables را از پايگاه داده Aromatherapy راهبری می کنيم. SQL Server يک سيستمی از جداول در قاب Details را نشان می دهد.

2- جدول Plant Parts را کليک راست کرده روی زير منوی Open Table رفته و همه سطرهای برگردانده شده را انتخاب می کنيم. SQL Server ، Query Designer را با همه سطرهای نشان داده شده در جدول باز می کند.


محدود کردن تعدادی از سطرهای نشان داده شده
1- Query Designer را اگر هنوز از تمرين قبل بازمانده است می بنديم.
2- جدول Odors را در قاب Details کليک راست کرده روی Open Table Submenu رفته و Return Top را انتخاب می کنيم. SQL Server يک کادر محاوره ای را نشان می دهد که از شما درخواست می کند که تعدادی از سطرها را که مشخص کرده ايد بياوريد.

3- 5 را به عنوان تعداد ماکزيمم برای آوردن سطر تايپ می کنيم.

4- OK را کليک کرده Query Designer را باز می کنيم. 5 سطر اول را در جدول نشان می دهد.

5- پنجره Query Designer را می بنديم.
به هنگام سازی سطرها در يک جدول
Query Designer همچنين می تواند برای تغيير مقادير از سطرهای موجود در يک جدول يا اضافه کردن سطرها استفاده گردد.

ويرايش يک سطر در Query Designer
1- جدول Plantparts را در قاب Details کليک راست کرده روی Open Table Submenu رفته و سپس همه سطرهای بازگشتی را برای بازکردن Query Designer برای جدول Plantparts انتخاب می کنيم.
2- ستون Plantparts از سطر را با يک Plantparts ID 12 از برای خواندن Fruit Kernel به جای Fruit Kernal تغيير می دهيم. Query Designer يک آيکون Edit برای انتخابگر سطر اضافه می کند. برای نشان دادن اينکه رکورد ويرايش شده است اما تغييرات هنوز ذخيره نشده است.

3- سطر ديگر را کليک می کنيم. Query Designer آيکون Edit را ذخيره، تغيير و برمی دارد.

راهنمايی: قبل از اينکه شما به ديگر سطر حرکت کنيد، شما می توانيد کليد Esc را برای اعمال نکردن تغييراتتان فشار دهيد.

اضافه کردن يک سطر جديد در Query Designer
1- در Query Designer در ستون Plantparts از آخرين سطر (که با آيکون جديد در انتخابگر سطر علامتگذاری شده) کليک می کنيم.
2- Fruit را تايپ می کنيم. Query Designer سطر را با آيکون Edit علامتگذاری کرده و يک سطر جديد در پايين جدول اضافه می کند.

3- در هر سطر ديگر در جدول کليک می کنيم. Query Designer يک PlantpartsID را برای سطر جديد تخصيص داده و آن را برای جدول ذخيره می سازد.

راهنمايی: شما نمی توانيد يک PlantpartsID را به سطر جديد اضافه کنيد زيرا آن به صورت يک ستون موجوديت تغيير داده است. اگر شما آن را انجام دهيد Query Designer يک متن Error نشان خواهد داد.

شناخت Query Designer
زمانی که شما Query Designer را با استفاده از دستور Open Table باز می کنيد. سطرها در جدول در يک شبکه شبيه به Data Sheet View يک جدول در Access نشان داده می شود که قاب Query Designers Results می باشد. Query Designer سه قاب کلی دارد. قاب Diagram قاب Grid و قاب SQL .
شما صفحه نمايشگر قابهای گوناگون را در Query Designer با استفاده از دکمه های Toolbar کنترل می کنيد. شما می توانيد قابها را در هر ترکيب نشان دهيد. Query Designer از به هنگام سازی هر صفحه نمايش قاب مواظبت خواهد کرد زمانی که شما تغييراتی را برای Query می سازيد.


قاب Diagram
دکمه قاب Diagram را در نوار ابزار Query Designer که قاب Diagram را نشان می دهد کليک می کنيم. قاب Diagram يک نمايشی از Query برای يک نمودار پايگاه داده نشان می دهد. به طور کلی برای همه مزيتها از يک نمايش گرافيکی، قاب Diagram مفيد می باشد. برای مشخص کردن جداول و نماهايی که روی هر کدام از Query هايتان پايه ريزی خواهد شد و ارتباطی بين آنها به خوبی ستونهايی که نشان داده شده است.


قاب Grid
دکمه قاب Grid را در نوار ابزار Query Designer که قاب Grid را نشان می دهد کليک می کنيم. قاب Grid شبيه به Query Designer Grid در Access می باشد. آن يک راه سريع برای تغيير سر ستون از يک ستون Query را فراهم می آورد و دستوراتی را که در هر کدام از سطرها نشان داده خواهد شد را مشخص می کند. انتخاب ملاک مانند را Surname = Jones قرار می دهد.


قاب SQL
دکمه قاب SQL را روی نوار ابزار Query Designer که قاب SQL را نشان می دهد کليک می کنيم. قاب SQL عبارت Transact-SQL واقعی را که Query را توليد خواهد کرد نشان می دهد. شما می توانيد مستقيماً عبارت Transact-SQL را با استفاده از قاب SQL وارد و ويرايش کنيد.
راهنمايی: زمانی که شما اولين Transact-SQL را می آموزيد، قاب SQL يک ابزار بزرگ آموزش می باشد. Query را با استفاده از قاب Diagram و Grid راه اندازی کرده و Query Designer عبارت Transact-SQL را برای شما خواهد ساخت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *