چهارشنبه , 8 تیر 1401

آموزش مکالمه

آموزش مکالمه

آموزش مکالمه

از امروز باهم مکالمه کار میکنیم. در آغاز، از یک گفت و گوی ساده شروع میکنم.

David: Hello
Linda: Hello
David: I’m David Clark.
Linda: I’m Linda Martin.

دیوید و لیندا هر دو به هم سلام میکنند. بعد اسم خودشان رامیگویند.

وقتی یک نفر را برای اولین بار ملاقات می‌کنید معمولا می‌گویید: “از ملاقات شما خوشوقتم.”

David: Hello
Linda: Hello
David: I’m David Clark.
Linda: I’m Linda Martin.
David: It’s nice to meet you.
Linda: It’s nice to meet you, too.

دیوید و لیندا هر دو به هم سلام میکنند.

بعد اسم خودشون را میگن. بعد میگن از ملاقات شما خوشوقتم.

همچنین میتوانیم این عبارات را به کار ببریم. فقط زمانی که کسی را برای اولین بار میبینیم.

1)How do you do.
2)
Nice to meet you.

حالا فرض کنید توی خیابان یکی از دوستانتان را میبینید. میخواهید بگویید “از دیدنت خوشحالم.” یا: “از ملاقاتتون خوشحال شدم.”

1)Good to see you
2)Glad to see you
3)Good to visit you again

حالا می‌خواهید حال و احوال دوستتان را بپرسید. شما خواهید گفت:

How are you?

و دوستتان در پاسخ به شما خواهد گفت:

1)I’m fine. Thanks.
2)I’m very well. Thanks so much.
3)Not bad. Thank you.
4)So So. Thanks.
5)I’m Ok. Thanks a lot.

حالا فرض کنید از آن شخص می‌خواهید بپرسید که اهل کجاست.

1)Where are you from?
2)Where do you come from?

پس:

David: Hello
Linda: Hello
David: I’m David Clark.
Linda: I’m Linda Martin.
David: It’s nice to meet you.
Linda: It’s nice to meet you, too.
David: Where are you from Linda?
Linda: I’m from New Jersey. And you?David: I’m from New York.

دیوید و لینداهر دو به هم سلام میکنند.
بعد اسم خودشون را میگن.
بعد میگن از ملاقات شما خوشوقتم.
دیوید از لیندا میپرسد اهل کجاست. لیندا پاسخ میدهد اهل نیوجرسی است و دیوید همه میگوید اهل نیویورک است.

حالا میخواهیم در مورد شغل بپرسیم.

1) What do you do?
2) What is your job?

و

وو پاسخ این سوال:

1) I am a …. (Computer programmer, web designer, doctor, civil engineer…)
2) I work in a…( bank, company, clinic, post office, movie, restaurant, …)

David: Hello
Linda: Hello
David: I’m David Clark.
Linda: I’m Linda Martin.
David: It’s nice to meet you.
Linda: It’s nice to meet you, too.
David: Where are you from Linda?
Linda:
I’m from New Jersey. And you?David: I’m from New York. Linda: I work in a bank. What do you do?
David: I am a web designer. I work at home. I am self-employed.

دیوید و لیندا هر دو به هم سلام میکنند.بعد اسم خودشان را میگویند. بعد میگویند از ملاقات شماخوشوقتم.دیوید از لیندا میپرسد اهل کجاست.
لیندا پاسخ میدهد اهل نیوجرسی است و دیوید هم میگوید اهل نیویورک است.لیندا میگوید من در بانک کار میکنم. شما به چه کاری مشغول هستید؟
و دیوید میگوید طراح صفحه وب است.

Self-employed یعنی ارباب خودش است(خویش‌فرما است). در خانه کار میکند. رییس و کارمند و منشی همه خودش است. آقای خودش است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *