چهارشنبه , 16 آذر 1401

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

یک کفاش ژاپنی کفش هایی به شکل کبوتر طراحی کرد که بسیار جالب و می تواند خنده دار باشد. شاید با این طرح کفش کبوتر ها دیگر از انسان ها ترسی نداشته باشند.

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش هایی به شکل کبوتر

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

مراحل ساخت کفش به شکل کبوتر

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش های زیبا و خنده دار به شکل کبوتر

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

کفش کبوتری : ایده جالب کفاش ژاپنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.