یکشنبه , 17 آذر 1398

سبک زندگی

فقط آقايان بخوانند

زنها را درك كنيد تا صميميت فوران كند. تنها حسي كه اين موجود آسماني را هراسان مي‌كند عدم درك متقابل از سوي همسرش مي‌باشد. همانقدر كه مردان از عدم شايستگي مي‌ترسند، زنان از اين كه احساسات و عواطف‌شان درك نشود، بيمناك هستند. اگر مي‌خواهيد شوهري نمونه باشيد، بايد بدانيد كه‌: 1 – زنان را درك كنيد. نيازها، عواطف و حضور …

ادامه نوشته »

عشق بگستران

هر جا پامي گذاري عشق بگستران اول از همه در خانه خويش .عشق را به فرزندانت به زن يا شوهرت به همسايه ات نثار کن … اجازه نده کسي پيش تو بيايد و بهتر و شادتر ترکت نکند. مظهر مهر خداوندي باش .مهر در چهره خود در چشمان خود مهر در تبسم خود و مهر در برخورد گرم خود. “مادر …

ادامه نوشته »