چهارشنبه , 2 مرداد 1398

سبک زندگی

توانگری

خدا را وادار نکنيد که چيزي به شما بدهد .تنها ذهنتان را به روي دريافت آن توانگري بگشاييد که خدا از ازل به شما وعده داده است.ميزان آرامش تندرستي و رفاه مالي زندگيتان ميزان توانگري شما را نشان مي دهد.اين معناي راستين توانگري است.اوضاع و شرايط و مشکلاتي را که قادر به حل آنها نبوده ايد رها کنيد .اين رهايي …

ادامه نوشته »

نفوذ در دل ها

تمام افرادي كه ما با آنها در ارتباطيم به دنبال گمشدة خود در اين دنياي بزرگ مي‌گردند. خود ما نيز به دنبال كسي هستيم كه اگر اوقاتي را با او سپري مي‌كنيم اين دقايق از بهترين‌ها و به ياد ماندني‌ترين لحظات زندگي مان باشد و هر چه شناخت ما از خود و سپس از اطرافيان بيشتر باشد ارتباطمان شكل بهتري …

ادامه نوشته »

فروغ روح

اگر در روح فروغ باشد در شخص زيبايي خواهد بود اگر در شخص زيبايي باشد در خانه هماهنگي خواهد بود اگر در خانه هماهنگي باشد در ملت نظم خواهد بود اگر در ملت نظم باشد در جهان صلح خواهد بود“ضرب المثل چيني”

ادامه نوشته »

فقط آقايان بخوانند

زنها را درك كنيد تا صميميت فوران كند. تنها حسي كه اين موجود آسماني را هراسان مي‌كند عدم درك متقابل از سوي همسرش مي‌باشد. همانقدر كه مردان از عدم شايستگي مي‌ترسند، زنان از اين كه احساسات و عواطف‌شان درك نشود، بيمناك هستند. اگر مي‌خواهيد شوهري نمونه باشيد، بايد بدانيد كه‌: 1 – زنان را درك كنيد. نيازها، عواطف و حضور …

ادامه نوشته »

عشق بگستران

هر جا پامي گذاري عشق بگستران اول از همه در خانه خويش .عشق را به فرزندانت به زن يا شوهرت به همسايه ات نثار کن … اجازه نده کسي پيش تو بيايد و بهتر و شادتر ترکت نکند. مظهر مهر خداوندي باش .مهر در چهره خود در چشمان خود مهر در تبسم خود و مهر در برخورد گرم خود. “مادر …

ادامه نوشته »

به خود اعتماد کن

انساني كه به خود اعتماد مي‌كند، زيبايي آن را در خواهد يافت‌. در مي‌يابد كه هر قدر بيشتر به خود اعتماد كند، بيشتر مي‌شكفد; هرقدر بيشتر در حالت «بگذار بگذرد» و آرامش باشد، با ثبات‌تر و آرام‌تر، و بيش از پيش‌، مهربان‌، خونسرد و متين خواهد بود.

ادامه نوشته »

خود را دوست بداريد

اوليور وندل هولمز روزي در جلسه اي شرکت کرد که در آن جمع از همه کوتاهتر بود.دوستي با کنايه گفت:”دکتر هولمز به نظرم شما در ميان ما افراد بلند قد احساس کوچک بودن مي کنيد.” هولمز پاسخ داد : “همينطور است. من احساس مي کنم که يک دايم هستم در برابر پني ها!”دايم:سکه اي کوچکتر از پني که ده برابر …

ادامه نوشته »

با زندگي‌ معامله‌ كن‌

روزي‌ پسر جواني‌ مشغول‌ تميز كردن‌ وسايل‌ پدربزرگ‌ مرحومش‌ بود كه‌ يك‌ پاكت‌ نامه‌ قرمزرنگ‌ پيداكرد. روي‌ پاكت‌ با خطي‌ زيبا و درشت‌، نوشته‌ شده‌ بود: “تقديم‌ به‌ نوه‌ عزيزم‌”.پسر كه‌ خط پدربزرگش‌ را شناخته‌ بود در پاكت‌ را باز كرد. درون‌ آن‌ نامه‌اي‌ قرار داشت‌ كه‌ در آن‌ چنين‌نوشته‌ شده‌ بود:نوه‌ عزيزم‌، سال‌ها پيش‌ روزي‌ به‌ سراغم‌ آمدي‌ و …

ادامه نوشته »

غلبه بر خشم

– خود را دوست داشته باشيد تا هرگز گرفتار خشم‌هاي مخرب نخواهيد شد. 2 – خود را از شر توقعاتي كه از ديگران داريد نجات دهيد. 3 – رفتارهاي خشم برانگيز را بررسي كنيد و راهي صحيح براي ابراز احساسات خود بيابيد. 4 – در هنگام عصبانيت سعي كنيد پيش كسي برويد كه براي او احترام خاصي قايل هستيد و …

ادامه نوشته »

تو از جنس نوري

خودت را از جنس نور بدان .احساس کن از نور هستي نه از جسم. در اين صورت آهسته آهسته با نور درونت مانوس خواهي شد.اين نور هر گاه تو را مستعد و پذيرا ببيند بيشتر و بيشتر مي بارد .کسي که نور درون خويش را تجربه کند نور درون ديگران را نيز احساس خواهد کرد .اگر بتواني عميقتر در خويش …

ادامه نوشته »