یکشنبه , 31 شهریور 1398

مطالب طنز و خنده دار

فقط برای خنده

فقط برای خندهمن تقریباً تو دستشویی نشسته بودم که از دستشویی کناری صدایی شنیدم که گفت؛سلام حالت خوبه؟من اصلاً عادت ندارم که تو دستشویی مردانه هر کی رو که پیدا کردم شروع کنم به حرف زدن باهاش، امانمی دونم اون روز چِم شده بود که پاسخ واقعاً خجالت آوری دادم؛– حالم خیلی خیلی توپه.بعدش اون آقاهه پرسید؛– خوب چه خبر؟ …

ادامه نوشته »