یکشنبه , 17 آذر 1398

مطالب طنز و خنده دار

کل کل شعرا بر سر يک بيت شعر

کل کل شعرا بر سر يک بيت شعر حافظ شيرازياگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل مارابه خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا راصائب تبريزياگر آن ترک شيرازي بدست آرد دل مارابه خال هندويش بخشم سر و دست و تن و پا راهر آنکس چيز مي بخشد ز مال خويش مي بخشدنه چون حافظ که مي بخشد سمرقند و بخارا …

ادامه نوشته »