پنج شنبه , 31 مرداد 1398

مطالب طنز و خنده دار

طنز : درد دل یه دختره ترشیده با مامانش

درد دل یه دختره ترشیده با مامانشدختری با مادرش در رختخواب درددل می کرد با چشمی پر آب گفت:مادر حالم اصلا خوب نیست زندگی از بهر من مطلوب نیست گو چه خاکی را بریزم بر سرم؟ روی دستت باد کردم مادرم! سن من از بیست وشش افزون شد دل میان سینه غرق خون شد هیچ کس مجنون این لیلا نشد …

ادامه نوشته »

تخم مرغ در اینترويو

تخم مرغ در اینترویوتخم مرغ در اینترویو———— ——– تخم مرغی رفته بود اینترویوتا مگر کوکو شود یا نیمروتخم مرغی بود با شور و امیدخواست تا مرغانه ای باشد مفیدفرم استخدام را پر کرده بودعکس هم همراه خود آورده بودتوی مطبخ از برای شرح حالپشت هم کردند هی از او سوال:– کیستی تو، از کدامین لانه ای؟– بوده ای قبلاً در …

ادامه نوشته »

شعری فقط برای دختران دم بخت

شعری فقط برای دختران دم بخت طنز : شعری فقط برای دختران دم بخت !!دختری با مادرش در رختخواب درد ودل می کرد با چشمی پر آبگفت مادر حالم اصلا ً خوب نیست زندگی از بهر من مطلوب نیستگو چه خاکی را بریزم بر سرم روی دستت باد کردم مادرمسن من از 26 افزون شده دل میان سینه غرق خون …

ادامه نوشته »

100 بوسه>>> داستان طنز

100 بوسه>>> داستان طنز>> داستان طنز” alt=”100 بوسه>>> داستان طنز” >>> داستان طنز” alt=”100 بوسه>>> داستان طنز” >مردی به همسرش این گونه نوشت:> عزیزم این ماه حقوقم را نمی توانم برایت بفرستم به جایش 100 بوسه برایت فرستادم.عشق تو همسرش بعد از چند روز اینجوری جواب داد: عزیزم از اینکه 100 بوس برام فرستادی نهایت تشکر را می کنم.ریز هزینه …

ادامه نوشته »