دوشنبه , 24 مرداد 1401

داستان کوتاه پادشاه و شاهین

داستان کوتاه و پند آموز شاه و شاهین. نتیجه اخلاقی : در پایان این داستان کوتاه نقل شده

داستان کوتاه پادشاه و شاهین

داستان کوتاهپادشاه و شاهین

پادشاهی قصد نوشیدن آب از جويباری را داشت ، شاهينش به جام زد و آب بر روی زمين ريخت . شاه عصبانی شد و با شمشير به شاهين زد . پس از مرگِ شاهين ، پادشاه در مسير آب ، ماری بسيار سمی دید که مُرده و آب را مسموم کرده بود . وی از كشتن شاهين بسيار متاثر گشت . مجسمه ای طلایی از شاهين ساخت و بر یکی از بالهايش نوشت : یک دوست هميشه دوست شما است حتی اگر كارهايش شما را برنجاند . روی بال ديگرش نوشت : هر عملی كه از روی خشم باشد محكوم به شكست است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.