سه شنبه , 18 مرداد 1401

گل آرایی هلالی

معمولاً گلآرایی هلالی در ظرفهای تخت و كوتاه، بشكل مستطیل، دایره، مربع و بیضی انجام میشود. این گلآرایی به شكل هلال ماه درست میشود. هلال این گلآرایی میتواند از همه جهات تزئین شود برای این گل‌آرایی از ساقهها انعطافپذیر كه بتوان با دست آن‌ها را كمی حالت داد استفاده می‌شود و چنانچه ساقه‌ها انعطاف نداشتند آن‌ها را با سیم پیچیده و حالت میدهیم.
ساقههای كشیده‌ی كوتاه و بلند در كار استفاده می‌شوند. بعد از مشخص شدن فرم گلآرایی، گل‌های اصلی و لیلیوم در مركز طرح تزئین می‌شوند و برای اینكه قسمت وسط هلالی خیلی برجسته نباشد از برگهای پهن و كوتاه استفاده میكنیم و ارتفاع گلآرایی را كوتاه در نظر میگیریم، و مثل بقیه‌ی گل‌آرایی‌ها هماهنگی رنگ را نیز در نظر داریم.
همچنین از گل‌های رز و ظریف كه ساقه انعطافپذیری دارند برای كاملتر كردن هلال گل‌آرایی استفاده میكنیم.
در این گلآرایی میتوانیم از گل زنبق (بنفش) برای هماهنگی در رنگ استفاده كنیم كه با رنگ زرد و لیمویی هارمونی خیلی قشنگی دارد. قبل از بكار بردن زنبق در گلآرایی بهتر است برگ‌های اضافی انتهای ساقه آن را برداریم زیرا سخت در اسفنج فرو میروند.
بدلیل ظریف بودن لیلیوم پرهای ریخته شده‌ی آن را با چسب ترمیم می‌كنیم و سپس گل لیلیوم ترمیم شده را در كپسول آب قرار میدهیم. و چون كپسول فضای زیادی را در اسفنج می‌گیرد ابتدا ساقه گلی را دور كپسول پیچیده و سپس آن را در اسفنج فرو می‌بریم.
برای اینكه هلال گلآرایی را كامل بكنیم غنچههای زیادی بكار میبریم و نیز فضای خالی هلال را با گل‌های آلستومریا پر میكنیم .
گل‌آرایی هلالی یك گل‌آرایی غیر قرینه و آسان است و بهتر است از گل‌های اركیده، آنتریوم، لیلیوم، صدتومانی و پركنندههایی مانند آلستومریا و لیسانتیوس استفاده بنماییم. گل‌های كشیده با ساقه‌های نرم در هلال گل قرار می‌گیرند.
این گلآرایی برای گوشه‌ی میز شام و غذاخوری و یا در قسمت عقب رفتگی پنجره‌ها زیبا و قشنگ است. همچنین این گلآرایی بر روی ستون فوقالعاده زیبا و قشنگ خواهد بود.


منبع: هنرکده honarkadeh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.