جمعه , 15 مهر 1401

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

آیین گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی صبح امروز شنبه با حضور شاه آبادی معاونت هنری وزارت ارشاد در فرهنگستان هنر برگزار شد.

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه بزرگ عروسکهای ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.