شنبه , 19 آذر 1401

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

مشهد – خبرگزاری مهر: تنها معدن فیروزه ایران با ذخیره 9 هزار تن و ظرفیت تولید سالانه 19 تن در 55 کیلومتری شمال غربی نیشابور در روستای معدن قرار دارد.

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

گزارش تصویری: معدن فیروزه نیشابور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.