یکشنبه , 13 آذر 1401

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

کودکان کار علاوه بر این که در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می برند ، در معرض بزهکاران حرفه ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه های فساد و … نیز قرار می گیرند. در عین حال رفتار عموم شهروندان نیز در سرنوشت آنها بی تاثیر نیست.

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

گزارش تصویری: شهروندان و کودکان کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.