چهارشنبه , 16 آذر 1401

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: میدان عتیق که یکی از مجموعه بناهای تاریخی اصفهان محسوب می شود اخیرا با ساخت و سازهای ناهماهنگ با بافت محیط در معرض تهدید قرار گرفته است.

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

گزارش تصویری: ساخت و ساز در بافت تاریخی میدان عتیق اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.