پنج شنبه , 14 مهر 1401

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور صبح امروز جمعه در منطقه شهریار تهران آغاز شد.

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

گزارش تصویری: اولین دوره رقابتهای قهرمانی رالی کشور 2

عکس / محسن رضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.