چهارشنبه , 6 مهر 1401
نوا

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

با وجود کوششهای متعدد ، روند استفاده از ابزار دریافت سیگنالهای ماهواره ای افزایش یافته و پشت بامهای شهروندان به تسخیر این فناوری رمز آلود در می آیند. در این میانه که هنوز برخی از مسئولین فرهنگی نمی دانند ماهواره فرصت است یا تهدید ؛ بدیهی است که روش های مقطعی هم برای رهاندن نهاد مقدس خانواده از تهدیدها و در عین حال تمهید استفاده صحیح از فرصت های این پدیده تکنولوژیک اثر بخش نمی شود…

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

گزارش تصویری: افزایش آنتن های ماهواره 1

عکس/ ابوالفضل سلمانزاده

مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.