پنج شنبه , 14 مهر 1401

گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم

جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم شب گذشته در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور انجام شد.

گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم
گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم
گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم
گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم
گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم
گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم
گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم
گزارش تصويری: جدیدترین تکنیک جراحی بدون بخیه زجاجیه چشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.