چهارشنبه , 9 آذر 1401

کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی

اولویتهای کاری خود نام برد و گفت: لازم است سهم بیمه‌ها و دولت در زمینه پرداخت هزینه ‌های سلامت افزایش یابد.
دکتر مرضیه وحیددستجردی روز دوشنبه در حاشیه مراسم معارفه خود به خبرنگاران گفت: در حال حاضر بیمارستانهای دولتی 950 میلیارد تومان از بیمه ‌ها طلبکارند که یکی از اساسی ‌ترین کارها آن است که در جهت برگشت بدهی بیمه ‌ها به بیمارستانهای دولتی حرکتی انجام شود چرا که اگر روند همین طور پیش رود بیمارستانها توان ایستادگی ندارند.
وی در خصوص کاهش ساعت موظفی فعالیت پرستاران گفت: در زمینه پرستاران کارهای خوبی انجام شده است که البته یکی از اولویتهای ما رسیدگی به وضعیت پرستاران است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر بهداشت در ارتباط با تغییر مدیران و روسای دانشگاههای علوم پزشکی گفت: روسای دانشگاهها در حال حاضر کار خود را انجام می ‌دهند که پس از بررسیهای لازم در خصوص تغییرات تصمیمگیری می شود.
وی در زمینه استفاده از معاونان زن در وزارت بهداشت نیز افزود: در حال حاضر معاون دانشجویی وزارت بهداشت خانم هستند که در مورد تغییر ایشان هنوز بررسیهای لازم انجام نشده که ابتدا باید در وزارتخانه مستقر شده و بعد در زمینه جابجایی معاونان و یا تغییر مدیران تصمیمگیری ‌شود.
وزیر بهداشت در خصوص اولویتهای آموزش پزشکی در دولت دهم اظهارداشت: باید در زمینه مسائل آموزشی تجدید نظر انجام دهیم و به جای آموزش درمان نگر به سلامت نگر توجه کنیم و به عبارت دیگر کاری کنیم که کیفیت آموزش در گروههای مختلف ارتقا یابد.
دستجردی در زمینه کاهش خدمت خانمها در مناطق محروم نیز گفت: اگر بخواهیم خدمت خانمها را کمتر کنیم در واقع فعالیت خانمها کمتر می ‌شود، یعنی باید بگوییم خانمها نمی توانند خدمت مطلوب ارائه دهند که این به ضرر آنهاست. به نظر بنده باید از خانمهای بیشتری در نظام سلامت استفاده شود و آنها نیز این قول را دهند که وقت بیشتری بگذارند.
وزیر بهداشت در خصوص نحوه همکاری با دکتر لنکرانی افزود: دکتر لنکرانی قبول کرده ‌اند که به عنوان مشاور در وزارت بهداشت فعالیت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.