دوشنبه , 7 بهمن 1398

چنين شوهراني عشق را در زندگي مي کشند؟

– شوهرهايي که تعصب بي جا را با غيرت اشتباه گرفته اند.
خانمش را چون يکي شي مي پندارد. به نام دوستي و عشق، او را با توهمات خود زنداني کرده و قوانين ممنوعيت را براي همسر خود وضع مي کند. مثلا: جواب دادن به تلفن ممنوع؛ رفتن به خانه پدر و مادر ممنوع؛ سرزدن به دوستان ممنوع؛ درس خواندن و دانشگاه رفتن ممنوع؛ داشتن شغل ممنوع؛ اردو و مسافرت ممنوع؛ استفاده از رايانه و اينترنت ممنوع؛ خنديدن با صداي بلند در محيط خانواده و محارم ممنوع؛ تعريف و توضيح در مورد آقايان ممنوع؛ رفتن کنار پنجره ممنوع؛ نامه نوشتن ممنوع؛ بيرون رفتن از منزل ممنوع .

2 – شوهرهاي سلطه جو، زورگو و کنترل کننده؟!
چنين شوهراني حق انتخاب را به کلي از همسرشان مي گيرند و اين حق انتخاب را فقط براي خود به رسميت مي شناسند. از تصميم هاي مهم و کلي تا جزئي ترين مسائل بايد زير نظر آنها و به فرمان آنها باشد. به عنوان مثال بعضي از اعمال و مستبدانه اين آقايان عبارتست از: تصميم در انتخاب محل زندگي به تنهايي؛ تصميم گيري در مورد فرزند داشتن؛ تصميم در مورد رفت و آمد و ميهماني رفتن، تصميم در ارتباط يا قطع رابطه با بعضي از فاميل يا دوستان از روي دل خودشون؛ تصميم گيري در مورد شغل خانم، تصميم گيري در مورد رشته تحصيلي و محل تحصيل همسرشان بدون توجه به نظر او؛ انتخاب رنگ پرده ؛ انتخاب نوع مبل؛ انتخاب رنگ و نوع فرش؛ انتخاب ظروف و لوازم منزل، در اختيار گرفتن و به نام زدن سند شش دانگ ريموت تلويزيون و ويدئو، انتخاب و تماشاي برنامه هاي دلپسند خود از تلويزيون بدون توجه به خانواده و همسرشان؛ انتخاب نوع و رنگ لباس داخل منزل خانمشان؛ دستور به خانمشان در مورد چگونه فکر کردن، چگونه حرف زدن، چگونه احساس کردن و چگونه رفتار کردن. ( خانواده سخت گير در تربيت)

3 – شوهران بي مسئوليت؟!
اين شوهران فراموش کرده اند که مراحل نوزادي، نوباوگي، کودکي و نوجواني را پشت سر گذاشته و فرد بالغي شده اند و ازدواج کرده اند. خانواده تشکيل داده اند و صاحب فرزند شده اند. لذا در تصميم گيري ، اجرا، و پاسخگويي نسبت به وظايف و مسئوليت هاي منزل خود را عقب کشيده اند و چون حبابي خود را رها کرده اند. هنوز در پي لذت طلبي انفرادي خود هستند. اينها برنامه ها و دل مشغولي هاي خود را بدون توجه به خانواده و همسرشان دنبال مي کنند. بدون توجه به به مسئوليت هايي که بايد بپذيرند و نيازهايي که خانواده به آنها دارد، به دنبال پارتي ها، تفريحات، مسافرتها، کوهنوردي، فوتبال، استراحت، خواب، تلويزيون و فيلم و سينما، موسيقي و دوستان و کارهاي انفرادي مربوط به خود هستند. آنها هميشه چون ميهماني بر سر سفره آمده منزلشان اگر وقت کنند حضور مي يابند و رنجهايشان را به خانواده مي ريزند و لذتهايشان را بيرون از خانواده تقسيم مي کنند. اين افراد گاهي تصور مي کنند با دادن پول زياد به خانواده مي توانند، آنها را رها کنند. با يک پلي استشن ، با يک رايانه و اينترنت و …، سعي مي کنند همسر و فرزندان خود را به خودشان وابگذارند. و نسبت به مسئوليت در قبال همسر و تربيت فرزندان شانه خالي مي کنند. (خانواده سهل گير در تربيت)

4 – شوهران بي احساس و سخت کوش:
براي اين شوهران زندگي يعني کار، کار يعني زندگي و اينها همه يعني پول. اين شوهران خلاء وجودي خود را فقط با پول و کار پر مي کنند. به بهانه هاي مختلف مثل داشتن اقساط، تعويض منزل يا خودرو، فراهم آوردن رفاه ، تامين آينده زندگي، مسئوليت کاري ، و …، اکثر اوقات خود را از صبح تا آخر شب و حتي تعطيلات، به دنبال کار و اضافه کاري و تجارت و مديريت و … هستند. گاهي بهانه هاي انسان دوستانه و خدمت به خلق را پيش مي کشند و گاهي تعهدات کاري را دستاويز قرار مي دهند. اينها از منزل ، همسر و فرزندان خود، ابتدا به صورت فيزيکي دور مي شوند و کم کم از نظر احساسي و عاطفي و ذهني فاصله مي گيرند. اين آقايان به همه مردم خدمت مي رسانند و با آنها هستند به غير از همسر و خانواده.
مردان ديگري را نيز مي توان در اين طبقه قرار داد. آنهايي که شايد اين همه مشغله نداشته يا از محيط خانواده دور نيستند، ولي از نظر عاطفي ، احساسي و ذهني فاصله زيادي از جو خانواده پيدا کرده اند. آنها هم احساسي ، همدلي ، همدردي با همسر را نياموخته اند. حرف زدن براي آنها سخت تر از بلند کردن خودرو توسط قويترين مردان است. براي پاسخ يک کلمه اي به يک سئوال ، خانمشان بايد کلي به به آنها التماس کند، وقتي آنها يک جمله 3 کلمه اي به زبان مي آورند، همسر آنها، به شدت ذوق زده شده و آن روز را همه سال جشن مي گيرند و سالگرد زبان گشايي آقا را غنيمت مي شمارند.
اگر خانمشان با آنها صحت کند، در حال ديدن تلويزيون هستند، يا در حال تعمير وسايل منزل مي باشند، و حتي زحمت تغيير جهت نگاهشان را به طرف خانمشان ، نمي کشند. گوش شنيدن ندارند، و اين کار هم براي آنها مثل شکافتن اتم و آزاد سازي انرژي هسته اي هست. ولي متاسفانه اين انرژي آزاد کردن را حق خود نمي دانند تا اين اتم را بشکافند و گوش شنوا براي حرفها و احساسات خانمشان داشته باشند.
اين مردان مهارت هاي گوش دادن، مهارتهاي ارتباطي، مهارتهاي هم حسي ياد نگرفته اند يا تمرين نکرده اند و يا انگيزه اي براي انجامش ندارند.
براي اين آقايان، سخن محبت آميز و عاشقانه، نوازش محبوبانه و نگاه دلبرانه به خانمشان، افسانه اي خيالي و بي فايده است. همسر اين آقايان با حسرت به زوجهايي که در پارکي نشسته اند و در گوش هم نجوا مي کنند مي نگرند.
يک تلفن از محل کار به خانم، يک دسته گل، يک نامه عاشقانه ، يک نوازش ، و يک همدلي و هم حسي به گاه نگراني و بيماري؛ از آرزوهاي هرگز برآورده نشده ، خانم اين دسته از آقايان است.

5 – شوهران وابسته و غير مستقل؟!
اين آقايان به علت اينکه از بچگي تحت چتر حمايتي شديد پدر و مادر خود قرار داشته اند و هميشه والدينشان براي آنها تصميم گرفته اند، وابسته ، ترسو و دمدمي مزاج و بچه صفت تربيت شده اند. آنها همين طور که بزرگ شده اند به جاي اينکه روز به روز مستقل تر شوند، روز به روز وابسته تر شده اند. هنگام ازدواج نيز نمي خواهند در اين وضعيت تغييري ايجاد کنند. هنوز هم دستورات و تصميم گيري هاي مهم زندگي زناشويي را از والدين خود اخذ مي کنند. معمولا پدر و مادر اين آقايان سخت گير و مقرراتي هستند و شايد کمک مالي زيادي هم به زندگي اينها کرده باشند. مرزهاي خانواده توسط اين شوهران گسسته شده و مسائل محرمانه و خصوصي خانواده به راحتي به بيرون از خانواده منتقل مي شود و افراد ديگر هم به خود اجازه مي دهند در مسائل خانوادگي اينگونه شوهران دخالت کنند.

6 – شوهران کمالگرا و خسيس:
اين آقايان شخصيت وسواسي دارند. معيارهاي نانوشته اي در ذهن خود ترسيم مي کنند و آن را وحي منزل و تخلف ناپذير تصور مي کنند. به جزئيات زندگي زياد کار دارند و گير مي دهند. براي هر چيز کوچکي در خانواده نظر مي دهند. هميشه ترس از آينده دارند، اعتماد به نفس پائين ، و ايده آلي خواهي از مشخصات ديگر اينهاست. با خسيس بودن و پس انداز افراطي سعي در آرامش خاطر خود دارند. همواره امروز را فداي فردا مي کنند. و فرداي آنها که باعث نگرانيشان بود، هرگز نمي آيد. حسرت تفريح ، مسافرت ، لباس نو، ميهماني را به سادگي و با بهانه هاي مختلف، بر دل زن و بچه خود مي گذارند. توقع زيادي از همسرشان دارند ، انتظار بي عيب و نقص بودن خانم خود را داشته و نقاط مثبت همسرشان را نمي بينند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *