یکشنبه , 6 آذر 1401

چطور بفهمیم چربی خون‌‌مان بالاست؟

چطور بفهمیم چربی خون‌‌مان بالاست؟
آزمایش چربی خون، شامل اندازه گیری کلسترول کل، کلسترول HDL (خوب)، کلسترول LDL (بد) و تری‌‌گلیسرید می‌شود تری‌گلیسزید نوعی از چربی که در نتیجه مصرف مواد قندی بالا می‌رود

برای اندازه‌گیری دقیق چربی‌های خون باید 9 تا 12 ساعت پیش از خون گرفتن چیزی به جز آب نخورید و ننوشید.
میزان کلسترول و تری‌گلیسرید خون معمولا به میلی‌گرم کلسترول در دسی‌لیتردر خون اندازه‌گیری می‌شود. این میزان‌های در برخی از کشورها این میزان به میلی‌مول در لیتر اندازه‌گیری می‌شود.
این جدول‌ها میزان‌های طبیعی و غیرطبیعی انواع چربی‌های خون را نشان می‌دهد.


میزان کل کلسترول ( میلی‌گرم در دسی‌لیتر) میزان کل کلسترول ( میلی‌مول در لیتر(
زیر 200 زیر 5.2 مطلوب
200 تا 239 5.2-6.2 حد مرزی بالا
240 و بالاتر بالای 6.2 بالا


کلسترول بد یا LDL(میلی‌‌گرم در دسی‌لیتر )
کلسترول بد یا LDL (میلی‌‌مول در لیتر)

زیر 70
زیر 1.8
مطلوب برای افراد در معرض خطر
بسیار بالای بیماری قلبی

زیر 100
زیر 2.6
مطلوب برای افرادی در معرض خطر بیماری قلبی

100-129
2.6-3.3
نزدیک به طبیعی

130-159
3.4-4.1
حدمرزی بالا

189
4.1-4.9
بالا

190 و بالاتر
بالای 4.9
بسیار بالا
کلسترول خوب یا HDL(میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
کلسترول خوب یا HDL (میلی‌مول در لیتر)

مردان: زیر 40
زنان: زیر 50
مردان: زیر 1
زنان: زیر 1.3

بد

50-59
1.3-1.5
بهتر

60 و بالای آن
بالای 1.5
بهترین
تری‌گلیسرید (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) تری‌گلیسرید (میلی‌مول در لیتر)
زیر 150 زیر 1.7 مطلوب
150-199 1.7-2.2 حد مرزی بالا
200-499 2.3-5.6 بالا
500 و بالاتر بالای 5.6 خیلی بالاکلسترول خون چقدر باید باشد؟
از آنجایی که میزان کلسترول بد یا LDL بیشترین رابطه را با بروز بیماری قلبی دارد، هدف اصلی درمان‌های پایین‌‌آورنده کلسترول خون، این جزء است. اما موضوع به سادگی در جدول‌‌های‌ بالا آمده است، نیست، و میزانی از LDL که در آن باید درمان را شروع کرد، بسته به عوامل خطرساز برای بیماری قلبی در شما فرق می‌کند.

در اغلب افراد هدف درمان کاهش میزان LDL به زیر 130 میلی‌گرم در دسی‌لیتر است. اما اگر شما عوامل خطرساز برای بیماری قلبی داشته باشید، ممکن است هدف از درمان رساندن LDL به زیر 100 میلی‌گرم در دسی‌لیتر است و در افراد در معرض خطر بسیار زیاد بیماری قلبی این میزان را باید به زیر 70 میلی‌گرم در دسی‌لیتر رساند.

چه کسانی را گروه پرخطر قرار می‌گیرند؟
اگر سابقه حمله قلبی داشته‌اید یا دیابت یا بیماری شریان کاروتید یا شریان‌های محیطی دارید، شما در رده “بسیار پرخطر” قرار می‌گیرید که باید میزان LDL شما باید به زیر 70 میلی‌گرم در دسی‌لیتر برسد.
همچنین اگر دو یا تعداد بیشتری از عوامل خطر ساز زیر را نیز داشته باشید،‌ در گروه “بسیار پرخطر” قرار می‌گیرید:
سیگار کشیدن.
فشار خون بالا.
میزان پایین کلسترول خوب یا HDL.
سن بالاتر از 45 در مردان و سن بالاتر از 55 در زنان.
بالا بودن میزان لیپوپروتئین (a).
اگر کمتر از دو عامل خطر ساز بالا را دارید،‌ بایدLDL را به زیر 100 رساند.

منبع : hamshahrionline.ir


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.