جمعه , 11 فروردین 1402

چرا دکمه ي آقايان سمت راست وخانم ها چپ

چرا دکمه ي آقايان سمت راست وخانم ها چپ

چون بيشتر مردم با دست راست کار مي کنند به همين سبب دکمه هاي لباس را سمت راست ميدوزند تا افرادي که به اصطلاح راست دست هستند به اساني بتوانند دکمه هاي لباس خود را باز کرده يا ببندند البته اين موضوع در مورد لباس هاي مردانه کاملا صادق است اما بانوان چه طور ؟چرا با انکه بيشتر خانم ها مانند اقايان راست دست هستند دکمه لباسشون سمت چپ دوخته شده است؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد عقربه هاي زمان را به عقب بچرخانيم و به گذشته هاي دور برويم زماني که نخستين بار دکمه لباس ساخته شد کالايي لوکس و گرانبها به ششمار مي رفت و تنها مردمان طبقه مرفه اجتماع استطاعت خريد ان را داشتند .زنان اشرافي در ان زمان هيچ گاه لباس خود را شخصا به تن نمي کردند بلکه خدمتکاري داشتند که اين کار را برايشان انجام مي داد .چون خدمتکار براي بستن يا گشودن دکمه لباس بانوي خود مي بايستي مقابل او قرار مي گرفت دوزندگان لباس زنانه معمولا دکمه لباس رادر سمتي قرار مي دادند که خدمتکار بتواند به راحتي با دست راست خود انها را باز کرده يا ببندد !از اين رو دکمه لباس زنان را سمت چپ مي دوختند هرچند امروزه استفاده از دکمه عموميت يافته و ديگر از ان خدمتکاران کمر باريک خبري نيست با اين حال هنوز هم اين اصل به قوت خود باقي مانده و دکمه هاي لباس هاي زنانه سمت چپ دوخته ميشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.