شنبه , 19 آذر 1401

چاي زياد ، استخوان‌ها را پوك مي‌كند

جام جم آنلاين: نتايج يك بررسي نشان مي‌دهد اثرات منفي چاي در افرادي كه كلسيم و ويتامين D كمتري دريافت مي‌كنند، بيشتر ديده مي‌شود.

با توجه به شيوع بالاي پوكي استخوان در كشور و تغييرات الگوي جمعيتي كه با افزايش افراد ميانسال و مسن همراه است، اين بررسي توسط گروهي از محققان دانشگاه علوم پزشكي تهران با هدف تعيين ارتباط ميان نوشيدن چاي و تراكم معدني استخوان انجام شده است.

مصرف چاي در جامعه ما عموميت دارد و به مراتب بيشتر از قهوه يا نوشيدني‌هاي ديگر است. تاكنون بررسي‌هاي متعددي درباره اثرات منفي قهوه و ارتباط كافئين با تراكم معدني استخوان انجام شده است؛ اما ارتباط بين مصرف چاي و تراكم استخوان، كمتر ارزيابي شده است.

مردان و زنان 20 تا 76 ساله ساكن شهر تهران افراد شركت‌كننده در طرح جامع پيشگيري و درمان پوكي استخوان، جمعيت مورد مطالعه اين پژوهش بودند كه با نمونه‌گيري خوشه‌اي از سطح شهر تهران بزرگ انتخاب شدند كه 60 درصد آنها را تشكيل داده‌اند، در مجموع 830 نفر در سنين 20 تا 76 سال در اين مطالعه شركت كردند.

يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهد ميانگين سني در 2 گروه تفاوت معناداري نداشت. مقدار مصرف چاي و سيگار در مردان بيشتر از زنان بود.

در مردان با مصرف بيشتر چاي تنها ميزان دريافت ويتامين D بالاتر بود و در ديگر عوامل مورد بررسي تفاوت معناداري مشاهده نشد اما در زنان با مصرف بيش از 5 فنجان چاي در روز، ميزان تراكم معدني استخوان در ناحيه لگن و شاخص توده بدن بالاتر از زناني بود كه مصرف چاي كمتر داشتند.

مطالعه حاضر نشان مي‌دهد مصرف بيش از حد چاي در شيوع پوكي استخوان موثر است. افرادي كه مصرف چاي بيشتري داشتند، تراكم استخوان بالاتري را در ناحيه لگن نشان مي‌داد البته در موارد دريافت كافي كلسيم و ويتامين D ، اثرات چاي قابل افتراق نبود. از اين رو به نظر مي‌رسد اثرات واضح چاي در تراكم استخواني افرادي مشاهده مي‌شود كه دريافت كلسيم و ويتامين D پايين‌تري دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.