پنج شنبه , 30 فروردین 1397

نیازمندی ماده

دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد… آری ماده نبوده است و بود شده است. قانونی که از نظر عقل و علم ثابت است می گوید: هیچ چیز نمی تواند، پدید آورنده خود باشد. آری، ماده نخستین، به پدید آورنده ای نیاز دارد. تصادف، ویژه هستها می باشد. نیستها، چیزی نیستند تا تصادفی در میان آنها رخ دهد. پس، تصادف، نمی تواند، پدید آورنده ماده باشد. اینک پرسش، پیش می آید: پدید آورنده ماده نخست، کیست؟

پاسخ: پدید آورنده، ماده نخست، موجودی است که مادی نیست زیرا اگر مادی باشد، پدید آورنده ماده نخستین نخواهد بود. موجودی که مادی نباشد موجودی نامحدود خواهد بود. چون حدود، از ماده بر می خیزد. زمان، مکان، حجم، اندازه، عارض بودن، معروض بودن، ترکیب، احتیاج و مانند اینها، همگی از ویژگیهای ماده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *