کسب درآمد از پاپ آپ
جدیدترین مطالب

نیازمندی ماده

دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد... آری ماده نبوده است و بود شده است. قانونی که از نظر عقل و علم ثابت است می گوید: هیچ چیز نمی تواند، پدید آورنده خود باشد. آری، ماده نخستین، به پدید آورنده ای نیاز دارد. تصادف، ویژه هستها می باشد. نیستها، چیزی نیستند تا تصادفی در میان آنها رخ دهد. پس، تصادف، نمی تواند، پدید آورنده ماده باشد. اینک پرسش، پیش می آید: پدید آورنده ماده نخست، کیست؟

پاسخ: پدید آورنده، ماده نخست، موجودی است که مادی نیست زیرا اگر مادی باشد، پدید آورنده ماده نخستین نخواهد بود. موجودی که مادی نباشد موجودی نامحدود خواهد بود. چون حدود، از ماده بر می خیزد. زمان، مکان، حجم، اندازه، عارض بودن، معروض بودن، ترکیب، احتیاج و مانند اینها، همگی از ویژگیهای ماده هستند.

تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : خداشناسی                    امتیاز : 1.6                       تعداد بازديد اين مطلب : 2486                          تاریخ انتشار : جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۰۸
جدید ترین مطالب دسته بندی خداشناسیخداشناسی
ویژگی های موجودات ویژگی های موجودات : ویژگیهای موجودات جهان، بر دوگونه است: ویژگیهای همیشگی و ویژگیهای گاهگاهی.ویژگیهای همیشگی: ویژگیهای همیشگی آنهائی هستند که از ذات خود موجود ریشه می گیر
نیازمندی ماده نیازمندی ماده : دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد... آری ماده نبوده است و بود شده است. قان
نظم حاکم بر جهان نظم حاکم بر جهان : اگر کسی بگوید خاک آجر خودبخود موجود شده، نه کارگری آن را بیخته و نه گلمالی گل آن را ساخته و نه قالب زنی آن را قالب کرده و نه کوره پزی در کوره آتش نهاد
نظام کیهانی در جهان نظام کیهانی در جهان : اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستن
مواد اولیه جهان مواد اولیه جهان : آیا نخستین ماده جهان چگونه پیدا شده؟ آیا اجزای آن چگونه پدیده آمدند؟ آیا چه شد که آن اجزا با هم ترکیب شدند و ماده را به وجود آوردند؟ هر چیزی در هنگام
مطالب تصادفی
X