کسب درآمد از پاپ آپ
جدیدترین مطالب

نظام کیهانی در جهان

اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستند و سیر طبیعی متوقف می شود. اگر در صورت وجود مانع، سنگ، به حرکت خود ادامه داد سیر طبیعی نخواهد بود چون نیروئی از خارج بدو کمک کرده است: یا مانع را برداشته یا حرکت آن را قوی و نیرومند گردانیده است که بتواند از مانع بگذرد، خواه آن نیروی خارجی کمک دهنده باد باشد یا انسان، حیوان یا چیز دیگر.

به همین دلیل می گوئیم اگر جسمی از پائین به سوی بالا در حرکت باشد سیرش طبیعی نخواهد بود و بی گمان نیروی خارجی آن را به حرکت درآورده است. حرکت دائم نیز همین گونه است یعنی سیر طبیعی نمی باشد به ویژه اگر از فراز به نشیب نباشد چون موانع همیشه در راه حرکت اجسام موجود است پس، از مانع گذشتن جسم در راه خود، در حرکت همیشگی، به وسیله کمک نیروی خارجی می باشد و سیر طبیعی نیست.

آیا حرکات دائمی خورشید، زمین، ماه، ستارگان، گواه بر این نیست که نیروئی پرقدرت نگهبان آنها می باشد؟ مبادا سیر آنها به مانعی برخورد و یا متوقف شود؟ آیا این منظومه را جوری قرار دادن که در هزاران سال حرکت به مانعی برنخورد یا اگر به مانعی برخورد پیروز شود، نشانه حکمت و قدرت نامتناهی نخواهد بود؟ آیا مانع را از راه آنها برداشتن یا مسیر آنها را بدون مانع آفریدن، نشانه حکمت و قدرت آفریننده آنها نخواهد بود؟

تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : خداشناسی                    امتیاز : 1.9                       تعداد بازديد اين مطلب : 2772                          تاریخ انتشار : جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۰۸
جدید ترین مطالب دسته بندی خداشناسیخداشناسی
ویژگی های موجودات ویژگی های موجودات : ویژگیهای موجودات جهان، بر دوگونه است: ویژگیهای همیشگی و ویژگیهای گاهگاهی.ویژگیهای همیشگی: ویژگیهای همیشگی آنهائی هستند که از ذات خود موجود ریشه می گیر
نیازمندی ماده نیازمندی ماده : دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد... آری ماده نبوده است و بود شده است. قان
نظم حاکم بر جهان نظم حاکم بر جهان : اگر کسی بگوید خاک آجر خودبخود موجود شده، نه کارگری آن را بیخته و نه گلمالی گل آن را ساخته و نه قالب زنی آن را قالب کرده و نه کوره پزی در کوره آتش نهاد
نظام کیهانی در جهان نظام کیهانی در جهان : اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستن
مواد اولیه جهان مواد اولیه جهان : آیا نخستین ماده جهان چگونه پیدا شده؟ آیا اجزای آن چگونه پدیده آمدند؟ آیا چه شد که آن اجزا با هم ترکیب شدند و ماده را به وجود آوردند؟ هر چیزی در هنگام
مطالب تصادفی
X