چهارشنبه , 6 مهر 1401
نوا

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

در شماره ماه قبل مجله ماشین مطلبی چاپ شده است با عنوان گزارش بازدید نویسنده ” مجله ماشین ” از کارخانه فراری. در این مطلب مهندس فرهاد کاشانی از هزینه اجاره 100 یورویی فراری 458 ایتالیا و 80 یورویی فراری کالیفرنیا فقط برای10 دقیقه رانندگی در شهر مارانللو ، سخن به میان آورده است ! این قیمت بالا مارا کنجکاو کرد تا درقاره ای دورترنگاهی به بازار خودروهای سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در ایالات متحده آمریکا بیندازیم و با مراجعه آنلاین به موسسه GOTHAM DREAM CARS ، قیمت های اجاره روزانه و هفتگی این خودروها را برایتان درج نماییم .

Mercedes-Benz SLR McLaren

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت : ۴۵۰ هزار دلار – قدرت ۶۱۷ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$7,875

یکتا دو روز

$1,450

بیش از دو روز

$995

تعطیلات

$3,450
Lamborghini LP640 Roadster

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۴۲۱ هزار دلار – قدرت۶۴۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۱۰۴۰۰

یکتا دو روز

$۱۹۵۰

بیش از دو روز

$۱۳۰۰

تعطیلات

$۴۴۵۰


Lamborghini Murciélago Roadster

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۳۱۹ هزار دلار – قدرت۵۸۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۸۴۷۵

یکتا دو روز

$۱۷۵۰

بیش از دو روز

$۹۹۵

تعطیلات

$۳۹۵۰Lamborghini LP560 Spyder

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۲۶۰ هزار دلار – قدرت۵۶۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۸۴۷۵

یکتا دو روز

$۱۷۵۰

بیش از دو روز

$۹۹۵

تعطیلات

$۳۹۵۰Lamborghini Gallardo Spyder

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۲۳۰ هزار دلار – قدرت۵۲۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۶۵۰۰

یکتا دو روز

$۱۲۵۰

بیش از دو روز

$۸۰۰

تعطیلات

$۲۷۵۰Ferrari F430 Spider

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۲۷۹ هزار دلار – قدرت۴۹۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه)آخر هفته

یک هفته

$7,875

یکتا دو روز

$1,450

بیش از دو روز

$995

تعطیلات

$3,450Ferrari 360 Spider

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۲۲۵ هزار دلار – قدرت۴۰۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخروزانه )آخر هفته

یک هفته

$۵,۴۹۰

یکتا دو روز

$۹۹۵

بیش از دو روز

$۷۰۰

تعطیلات

$۲,۲50

Bentley Continental GTC

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۲۰۱ هزار دلار – قدرت۵۵۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۶۲۰۰

یکتا دو روز

$۱۱۰۰

بیش از دو روز

$۸۰۰

تعطیلات

$۲۴۵۰Aston Martin DB9 Volante

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۱۸۳ هزار دلار – قدرت۴۵۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۶۵۰۰

یکتا دو روز

$۱۲۵۰

بیش از دو روز

$۸۰۰

تعطیلات

$۲۴۵۰Maserati Quattroporte

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۱۲۸ هزار دلار – قدرت۴۰۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۲۳۷۳

یکتا دو روز

$۴۴۹

بیش از دو روز

$۲۹۵

تعطیلات

$۰۰۵


Mercedes-Benz S550

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۹۶ هزار دلار – قدرت۳۸۲ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۲۰۳۵

یکتا دو روز

$۳۹۵

بیش از دو روز

$۲۴۹

تعطیلات

$۸۹۵

Ferrari 458 Italia

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۲۷۸ هزار دلار – قدرت۵۶۲ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۱۴۶۵۰

یکتا دو روز

$۲۴۵۰

بیش از دو روز

$۱۹۵۰

تعطیلات

$۵۴۵۰Ferrari 599 GTB

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۳۸۷ هزار دلار – قدرت۶۱۲ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفتهیک هفته
یکتا دو روز بیش از دو روزتعطیلات

$۱۹۵۰


$۱۳۰۰
$۴۴۵۰
$۱۰۴۰۰
Ferrari F430

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۲۲۹ هزار دلار – قدرت۴۹۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۶۵۰۰

یکتا دو روز

$۱۲۵۰

بیش از دو روز

$۸۰۰

تعطیلات

$۲۷۵۰Lamborghini Murciélago

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۲۹۰ هزار دلار – قدرت۵۸۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۷۱۵۰

یکتا دو روز

$۱۴۵۰

بیش از دو روز

$۸۵۰

تعطیلات

$۲۹۵۰


Lamborghini Gallardo

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۱۹۵ هزار دلار – قدرت۵۲۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۴۹۹۰

یکتا دو روز

$۹۹۵

بیش از دو روز

$۶۰۰

تعطیلات

$۲۲۵۰Porsche 911 Carrera S Cabriolet

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۹۵ هزار دلار – قدرت۳۵۵ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۲۳۷۳

یکتا دو روز

$۴۴۹

بیش از دو روز

$۲۹۵

تعطیلات

$۹۹۵Range Rover Supercharged

نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

قیمت :۹۴ هزار دلار – قدرت۴۰۰ اسب بخار

روز های هفته ( نرخ روزانه )آخر هفته

یک هفته

$۲۳۷۳

یکتا دو روز

$۴۴۹

بیش از دو روز

$۲۹۵

تعطیلات

$۹۹۵


Call to book a reservation today – 212.957.4400, 561-992-8700
نرخ اجاره اتومبیل های سوپر اسپورت و لوکس اروپایی در آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.