چهارشنبه , 6 مهر 1401
نوا

معرکه گیری، نان خوردن با اشک بچه ها (عکس)

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان
معرکه گیری، نان خوردن با اشک بچه ها، وقیحانه ترین نوع سوءاستفاده از کودکان کار، هر چند نمی شود حتی به این رفتار “کار” گفت.

به تمامی کسانی که در دیدن این معرکه وحشتناک حضور داشتند و سکوت کردن تسلیت عرض میکنم ! در صورتی که با چنین مواردی رو برو شدید سریعا مراجع قانونی را با خبر سازید و سعی کنید مراسم را ترک کنید تا افراد بی رحمی این چنینی نتوانند از این راه پول در بیاورند !

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان / www.irannaz.com

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان / www.irannaz.com

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان / www.irannaz.com

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان / www.irannaz.com

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان / www.irannaz.com

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان / www.irannaz.com

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان / www.irannaz.com

عکس هایی از وقیحانه ترین سوء استفاده از کودکان / www.irannaz.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.