یکشنبه , 3 تیر 1397

مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011

مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011

در این تصاویر شما با جدیدترین مدلهای کوتاهی مو به همراه رنگ موی مد شده در سال 2011 آشنا خواهید شد و می توانید با استفاده از یکی از آنها مدل موی خود را به روز تغییر دهید…
آیا با دیدن این تصاویر جدید از مدل و رنگ موی سال می توانید حدس بزنید کدام مدل و رنگ مو برای شما مناسبتر است ؟!
انتخاب یکی از این مدلها و انجام آن نزد آرایشگر حرفه ایتان شاید تغییری کوچک و موقت در چهره و ظاهر شماایجاد کنداما می تواندبا ایجاد تنوعی نو و جدیددر شادابی روحیه ی شماتاثیر داشته باشد که گاهی یک تغییر کوچک انگیزه ای بزرگ می آفریند.
1-کوتاهی شلوغ تازیر گوش و پایین گردن که این مدل با تیغ زده خواهد شد و یا با قیچی پتاژ میشود و برای زیبا تر دیده شدن تمام قسمتهای میانی از رو سشوار میشوند و اطراف سر از زیر :
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
هم میشود اطراف سر را روی گوشها و پشت گردن ریخت و هم به سمت پشت گوش و بالای گردن مایل کرد :
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
اگر همه ی موها دراین مدل شلوغ و زیبااز زیرسشوار کشیده شوند هم زیبا و شیک است :
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
برای موهای لخت و کم پشت تر هم در اندازه ای بلندتر پتاژ خواهد شد :
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
و متفاوت تر اینکه یکطرف گوش بلندتر باشد با هایلایتی مسی :
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
2- مدل کوتاهیهای تیفوسی و یا یکی دوسانتی سال قبل که نحوه ی درست شدنشان عوض شده به طوری که موها به جای اینکه با چسب مو یا ژل تار تار و شاخه ای درست شوند دسته ای حالت داده می شوند :
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
3- در مدلهای بلندتر بنام عروسکی اما متفاوت تر :
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
4- فانتزی یکدستی که تنها روی گونه هاتا زیر گوشبلندتر است و در قسمت پشت سر کامل با تیغ خورد میشود، این مدل کج تا روی یک چشم سشوار شود بسیار شیک است :
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
5- پشت سر و دو طرف کوتاهآلمانی،در قسمت بالا و جلوی سر بلند و خورد تا رویابرومایل که البته کج و به یک سمت صورت درست شود شیکتر است:
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011
مدل های زیبا و جدید موی کوتاه زنانه در آغاز سال 2011

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *