چهارشنبه , 6 مهر 1401
نوا

مجازات غیبت از خدمت سربازی اعلام شد

مجازات غیبت از خدمت سربازی اعلام شد
سازمان وظیفه عمومی مجازات های غیبت از خدمت وظیفه عمومی را اعلام کرد.

برنا:جرایم و مجازات های غیبت و فرار از خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر است:
ماده 59- مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمه آموزش بیش از مدت 6 ماه مرتكب فرار از خدمت بشوند پس از دستگیری یا معرفی بدون احتساب مدت قبلی خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.
ماده60- كسانی كه با روش هایی همچون جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت كذب، گواهی خلاف واقع، مكتوم داشتن حقیقت، فریب دادن مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند به ازاء هر مورد معافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محكوم به تعزیر می‌شوند.
ماده 61- پرسنل ادراه وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی چنانچه با سوء نیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی من غیرحق فراهم سازند به كسر نصف حقوق از 6 ماه الی یكسال برای فرد اول و انفصال دائم از خدمت برای فرد دوم در دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره1- نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی كه سوءنیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی من غیر حق فراهم سازند علاوه بر اخراج از شوراها وانجمنها به ازاء هر مورد معافیت به تعزیر طبق قانون تعزیرات محكوم می شوند.
تبصره2- هرگاه اعمال ارتكابی متخلفان مذكور دو ماده فوق عناوین خاص دیگری داشته باشد كه مستلزم كیفر خاصی باشد به آن كیفر نیز محكوم می شوند.
ماده62- استخدام مشمولان غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد فوق مستثنی است.
ماده63- استخدام كننده یا استخدام كنندگان مشمولان غایب در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هریك از افراد اول ودوم به كسر نصف حقوق از 6ماه الی یكسال ودر صورت تكرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.
ماده64- اشتغال به كار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط درمدت اعتبار بلامانع است.
ماده65- كلیه افرادی كه از اول مهرماه سال 1359 تا پایان جنگ تحمیلی در خدمت وظیفه عمومی بوده اند و یا خواهند بود از لحاظ استخدام در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته بر سایر افرادی كه در شرایط مشابه هستند حق تقدم دارند.
ماده66-آئین نامه اجرائی این قانون جز در مواردی كه در موارد این قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است توسط وزارتخانه های كشور، دفاع و سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 67-كلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
تبصره-قانون مربوط به معافیت یك نفر از خانوده شهداء از شمول این قانون مستثنی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.