سه شنبه , 15 آذر 1401

مادر براي پسرش درخواست قصاص كرد

مادر براي پسرش درخواست قصاص كرد

مردي كه با ضربات چاقو برادرش را به قتل رسانده بود، ادعا كرد بيمار رواني است.

به گزارش خبرنگار ما، در ابتداي جلسه محاكمه اين متهم محمد شادابي نماينده دادستان تهران در توضيح كيفرخواست گفت؛ 21 فروردين ماه سال 84 به ماموران پليس خبر دادند مردي برادرش را در خيابان خاوران تهران به قتل رسانده است. وقتي ماموران به محل حادثه رفتند، مادر مقتول كه به شدت گريه مي كرد، گفت پسرم حسين به دست برادرش علي به قتل رسيده و علي فرار كرده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات براي دستگيري متهم آغاز شد و ماموران موفق شدند بعد از چندين ماه متهم را دستگير كنند. علي در تحقيقات به قتل برادرش اعتراف كرد و جزئيات آن را شرح داد.

شادابي ادامه داد؛ با توجه به خواسته اولياي دم و مدارك موجود در پرونده تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم.

در ادامه مادر مقتول در برابر قضات قرار گرفت. وي براي پسرش تقاضاي قصاص كرد و گفت؛ حسين با علي هيچ كاري نداشت. او پسر خوبي بود و اين علي بود كه مرتب با حسين درگير مي شد.

سپس نوبت به متهم رسيد. وي ارتكاب قتل را پذيرفت و گفت؛ درگيري من و حسين قديمي بود. من كار نمي كردم و مادرم هزينه زندگي ام را مي داد. البته برادرم هم همين طور، اما نمي دانم چرا او با من برخورد بد مي كرد و حرف هاي نامربوط مي زد. شب حادثه من به خانه مادرم رفتم. مدتي بود كه پريشان حال بودم. همسرم قهر و مرا ترك كرده بود. در خانه را كه زدم، حسين در را باز كرد. او اجازه نمي داد وارد شوم. من گفتم اينجا خانه مادرم است و تو حق نداري به من بگويي وارد نشوم. بعد از آن به سمت آشپزخانه رفتم و با مادرم صحبت كردم و بعد به سمت اتاق رفتم. از آشپزخانه چاقويي برداشته بودم. حسين به من فحاشي كرد و گفت مي تواند من را بزند. او مي دانست من مشكل اعصاب دارم. او ضربه يي به سرم زد كه مرا از خود بيخود كرد. نمي دانم چه شد كه به او چاقو زدم. من بيمار رواني هستم و نمي دانم چه كار كردم.

بعد از پايان دفاعيات متهم و وكيل مدافعش، هيات قضات شعبه 74 براي صدور راي پرونده وارد شور شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.