پنج شنبه , 10 آذر 1401

قیمت روز خودرو ۹۱/۱۱/۲۸

نام کارخانهنام خودروقیمت نمایندگیقیمت بازار

ایران خودروپژو ۲۰۶ تیپ۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروپژو ۲۰۶ تیپ ۵۳۵۵۰۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروپژو ۲۰۶ تیپ ۶۴۲۵۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروپژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8۳۶۰۰۰۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروپژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9۴۳۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروپژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک۴۹۵۰۰۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروپژو ۲۰۷ معمولی۴۲۵۰۰۰۰۰۰۵۳۵۰۰۰۰۰۰

ایران خودروپژو ۴۰۵ بنزینی۲۳۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروپژو پارس سال۳۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروتندر ۹۰ مدل E1۳۲۵۰۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروتندر ۹۰ مدل E2۳۶۰۰۰۰۰۰۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرورانا۳۲۵۰۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروسمند ال ایکس۲۶۵۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودروسوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک۵۸۲۷۴۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۰

تویوتاکرولا۵۶۰۰۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰

تویوتایاریس هاچ‌بک۴۶۰۰۰۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰۰۰۰

ساپپاتیبا۱۹۷۹۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰

سایپا۱۱۱-SX۱۷۲۰۰۰۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰۰۰

سایپا۱۳۱ -SX۱۶۷۵۰۰۰۰۰۱۸۸۰۰۰۰۰۰

سایپا۱۳۲-SX۱۹۹۵۰۰۰۰۰۱۸۷۰۰۰۰۰۰

سایپاتندر ۹۰ مدل E2۳۶۰۰۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰۰۰

سایپاتیانا۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰

سایپاماکسیما دنده اتوماتیک۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷۰۰۰۰۰۰

سایپامگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی۷۵۰۰۰۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۰۰۰

کیااپتیما۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰

کیااسپورتیج ۲۴۰۰۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰

کیاسراتو ۲۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰

کیاسراتو کوپه ۲۰۰۰۹۳۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰

کیاموهاوی۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰

مزدامزدا ۲۳۶۵۰۰۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰

مزدامزدا ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰

هیونداییI20۴۹۳۰۱۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰

هیونداییI30۶۲۶۴۲۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰

هیونداییآزرا گرانجور۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰

هیونداییجنسیس۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰

هیونداییسانتافه۹۷۳۷۹۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰

هیونداییسوناتا۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.