کسب درآمد از پاپ آپ
جدیدترین مطالب

قوانین ثابت جهان

وجود قانون، نشانه وجود قانونگذار می باشد. اجرای قانون، نشانه دانش و خرد و توانائی قانونگذار می باشد. چرا؟ تشخیص قابل اجرا بودن قانون، بستگی به داشتن علم بسیار و عقلی بزرگ دارد. اجرای قانون، جز بوسیله قدرت، نمی شود. آری قانونگزار، بایستی قدرت بسیار داشته باشد. علوم طبیعی می گویند: در پدیده های جهان هزارها قانون عمومی و خصوصی جریان داشته و دارد. پیدایش علوم طبیعی، زائیده، وجود قوانین جاریه در طبیعت می باشد. آری قانونگزاری بسیار دانا و بسیار توانا و حکیم این جهان را از نیستی به هستی آورده، بر این جهان حکومت می کند و قوانینی ثابت و لایتغیری را در پدیده های گوناگون، اجرا کرده و می کند و خواهد کرد. قوانینی که همیشگی است و در اوضاع و احوال گوناگون و بی شمار اجرا شده و می شود و خواهد شد.

این خود نشانه آن است که قانونگزار همیشه بوده و هست و خواهد بود. او دارای نیروئی است عظیم و علمی بزرگ، در همه حال ناظر جهان و حافظ قوانین جاریه در آن می باشد. در جهانی که همه چیز آن در تغییر و تحول است و ثباتی در آن به چشم نمی خورد. ثبات قوانین جاریه در طبایع، نشانه آن است که قدرتی نامتناهی، دارای دانشی نامتناهی نگهدارنده این جهان و ضامن اجرای قوانین آن است که اگر یکدم از نگهبانی دست بردارد، هیچ چیز نخواهد ماند.

تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : خداشناسی                    امتیاز : 2.6                       تعداد بازديد اين مطلب : 2653                          تاریخ انتشار : جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۰۸
جدید ترین مطالب دسته بندی خداشناسیخداشناسی
ویژگی های موجودات ویژگی های موجودات : ویژگیهای موجودات جهان، بر دوگونه است: ویژگیهای همیشگی و ویژگیهای گاهگاهی.ویژگیهای همیشگی: ویژگیهای همیشگی آنهائی هستند که از ذات خود موجود ریشه می گیر
نیازمندی ماده نیازمندی ماده : دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد... آری ماده نبوده است و بود شده است. قان
نظم حاکم بر جهان نظم حاکم بر جهان : اگر کسی بگوید خاک آجر خودبخود موجود شده، نه کارگری آن را بیخته و نه گلمالی گل آن را ساخته و نه قالب زنی آن را قالب کرده و نه کوره پزی در کوره آتش نهاد
نظام کیهانی در جهان نظام کیهانی در جهان : اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستن
مواد اولیه جهان مواد اولیه جهان : آیا نخستین ماده جهان چگونه پیدا شده؟ آیا اجزای آن چگونه پدیده آمدند؟ آیا چه شد که آن اجزا با هم ترکیب شدند و ماده را به وجود آوردند؟ هر چیزی در هنگام
مطالب تصادفی
X