جدیدترین مطالب

قانون گذار جهان

ادوین فاست دانشمندی است که متصدی راکتور آزمایشهای نیروی خفیف در امور انرژی اتمی می باشد. وی می گوید: علوم با توسعه اطلاعات مربوط به فیزیک هسته ای، در جستجوی مبدأ جهان، به این نتیجه رسیده اند که تمام عناصر و ترکیبات آنها، از عمل متقابل ذرات اصلی بوجود آمده اند در نتیجه اجتماع پروتونها و خواص آنها در شرایط و اوضاع مختلف تمام اجسام عالم ایجاد شده اند اما خود پروتون، از کجا آمده و چرا این خواص را دارا است؟! مسأله ای است که علوم هنر، نتوانسته اند، برای آن، پاسخی دهند. با دقت و بررسی در قوانین طبیعی، به این نتیجه می رسیم که یک مقنن عالی وجود دارد که قوانین ثابت طبیعت را وضع نموده و در موقع خلق، چنین خواصی به الکترون و نوترون و پروتون داده است بطوریکه تمام قوانین طبیعی از آن خواص ناشی هستند.

وقتی به عالم حیوانات بر می گردیم می بینیم موضوع خیلی پیچیده تر است. سه عنصر اصلی یعنی هیدروژن و اکسیژن و کربن، مواد اولیه اجسام زنده را تشکیل می دهند و مقداری ازت و کمی از عناصر دیگر با سه عنصر فوق، ترکیب یافته اند. در جسم ساده ترین و کوچکترین حیوانات، میلیونها از اتمهای عناصر مزبور وجود دارد که به نسبتها و اشکال خاصی با هم ترکیب یافته اند و اگر با حساب احتمالات امکان تصادف، و ترکیب این عناصر را حساب کنیم خواهیم دید که نتیجه بقدری کوچک است که می توان گفت صفر است.

تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : خداشناسی                    امتیاز : 1.3                       تعداد بازديد اين مطلب : 2677                          تاریخ انتشار : جمعه ۱۳۸۸/۰۳/۰۸
جدید ترین مطالب دسته بندی خداشناسیخداشناسی
ویژگی های موجودات ویژگی های موجودات : ویژگیهای موجودات جهان، بر دوگونه است: ویژگیهای همیشگی و ویژگیهای گاهگاهی.ویژگیهای همیشگی: ویژگیهای همیشگی آنهائی هستند که از ذات خود موجود ریشه می گیر
نیازمندی ماده نیازمندی ماده : دانشمندان علوم طبیعی می گویند: ماده، از ذراتی بوجود آمده که ساختمان آنها امکان ازلی بودن و ابدی بودن را ندارد... آری ماده نبوده است و بود شده است. قان
نظم حاکم بر جهان نظم حاکم بر جهان : اگر کسی بگوید خاک آجر خودبخود موجود شده، نه کارگری آن را بیخته و نه گلمالی گل آن را ساخته و نه قالب زنی آن را قالب کرده و نه کوره پزی در کوره آتش نهاد
نظام کیهانی در جهان نظام کیهانی در جهان : اگر جسمی کروی شکل را در بالا قرار دهیم، آن جسم رو به پائین می رود و حرکت نزولی پیدا می کند. اگر آن جسم هنگام حرکت به مانعی برخورد از حرکت باز می ایستن
مواد اولیه جهان مواد اولیه جهان : آیا نخستین ماده جهان چگونه پیدا شده؟ آیا اجزای آن چگونه پدیده آمدند؟ آیا چه شد که آن اجزا با هم ترکیب شدند و ماده را به وجود آوردند؟ هر چیزی در هنگام
مطالب تصادفی
X