دوشنبه , 30 مهر 1397

قانون گذار جهان

ادوین فاست دانشمندی است که متصدی راکتور آزمایشهای نیروی خفیف در امور انرژی اتمی می باشد. وی می گوید: علوم با توسعه اطلاعات مربوط به فیزیک هسته ای، در جستجوی مبدأ جهان، به این نتیجه رسیده اند که تمام عناصر و ترکیبات آنها، از عمل متقابل ذرات اصلی بوجود آمده اند در نتیجه اجتماع پروتونها و خواص آنها در شرایط و اوضاع مختلف تمام اجسام عالم ایجاد شده اند اما خود پروتون، از کجا آمده و چرا این خواص را دارا است؟! مسأله ای است که علوم هنر، نتوانسته اند، برای آن، پاسخی دهند. با دقت و بررسی در قوانین طبیعی، به این نتیجه می رسیم که یک مقنن عالی وجود دارد که قوانین ثابت طبیعت را وضع نموده و در موقع خلق، چنین خواصی به الکترون و نوترون و پروتون داده است بطوریکه تمام قوانین طبیعی از آن خواص ناشی هستند.

وقتی به عالم حیوانات بر می گردیم می بینیم موضوع خیلی پیچیده تر است. سه عنصر اصلی یعنی هیدروژن و اکسیژن و کربن، مواد اولیه اجسام زنده را تشکیل می دهند و مقداری ازت و کمی از عناصر دیگر با سه عنصر فوق، ترکیب یافته اند. در جسم ساده ترین و کوچکترین حیوانات، میلیونها از اتمهای عناصر مزبور وجود دارد که به نسبتها و اشکال خاصی با هم ترکیب یافته اند و اگر با حساب احتمالات امکان تصادف، و ترکیب این عناصر را حساب کنیم خواهیم دید که نتیجه بقدری کوچک است که می توان گفت صفر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *