جمعه , 14 بهمن 1401

فنون جذب آقايان اصولی

اصولا چه زماني به جلوي آينه مي رويد؟ وقتي از خانه خارج مي شويد. وقتي ميهمان مهمي به خانه تان مي آيد. وقتي قرار است به مهماني برويد.

چه زماني زيباترين حرف ها را مي زنيد؟ وقتي با افراد فاميل و کساني که با آنها رو در بايستي داريد ،ملاقات مي کنيد. زماني که تلفني با فرد غريبه اي صحبت مي کنيد؟

اگر مي خواهيد عشق و جاذبه ي روز هاي نخست آشنايي به قصه ي يکي بود ، يکي نبود تبديل نشود و همچنان همسرتان براي ديدن شما مشتاق باشد و اولين اولويت زندگي همسرتان باشيد ، بهتر است رفتار خودتان را در روز هاي اول به ياد آوريد.

اميدوارم زيباترين حرف هاي زندگي تان را به نزديک ترين فرد زندگي تان بگوئيد و دلنشين ترين رفتار را براي کسي داشته باشيد که موظفيد بيشترين جاذبه را برايش داشته باشيد.


اگر مي خواهيد عشق و جاذبه ي روز هاي نخست آشنايي به قصه ي يکي بود ، يکي نبود تبديل نشود و همچنان همسرتان براي ديدن شما مشتاق باشد و اولين اولويت زندگي همسرتان باشيد ، بهتر است رفتار خودتان را در روز هاي اول به ياد آوريد.

امام صادق(ع) :
بر زن واجب است که خود را از بهترين عطر هايي که دارد براي شوهرش خوش بو کند، براي او بهترين لباس ها را بپوشد و به بهترين وجه آرايش کند.(1)

اينکه شما هر روز همديگر را مي بينيد دليل آن نمي شود که آن قدر براي هم تکراري شويد که ديگر هم ديگر را نبينيد. پس مطمئن باشيد هنوز هم اگر با ظاهري آراسته به استقبال همسرتان برويد و در گفتگو و نشست و بر خواست اصول جذابيت بيشتر را رعايت کنيد ، همسرتان با تمام مشغله و مشکلات بيرون از خانه و با وجود داشتن فرزند ، رفتاري متفاوت از امروز که شما فراموشش کرده ايد خواهد داشت .

به طور قطع آنچه باعث جذب شدن افراد به هم مي شود ، حسن اخلاق و درک متقابل و گذشت و بسياري از مولفه هاي ديگر است.و به قول حافظ هزار نکته در اين کار و بار دلداريست!


واما کار زنان شاغل کمي سخت تر است زيرا آن ها هم ساعتي از وقت خود را در منزل نيستند و هم وظايف خانه داري و رسيدگي به کار بچه ها را دارند اما آن ها هم مطمئنا اگر بخواهند مي توانند هميشه جايگاه همسري خود را به خوبي حفظ کنند.


البته به طور قطع آنچه باعث جذب شدن افراد به هم مي شود ، حسن اخلاق و درک متقابل و گذشت و بسياري از مولفه هاي ديگر است.و به قول حافظ هزار نکته در اين کار و بار دلداريست!

اما بحث ما در اين مقاله خوش پوشي،رعايت جذابيت ظاهر و خلاصه حفظ طراوت روز هاي اول است البته در کنار اخلاق خوش .


اگر دين اسلام به مردان تذکر حفظ حريم نگاه را مي دهد و از زنان مي خواهد تا زيبايي ها و زينت هايشان را از غير محارم بپوشانند ، علت اصلي آن حفظ کانون خانواده است .پس خودتان با دست خودتان موجبات از بين رفتن اين کانون مخصوصا در شرايط امروزي جامعه را فراهم نکنيد.

جذاب ترين زن در خانه باشيد تا معجزه اش را در رفتار همسرتان ببينيد.
/www.dostan.ne

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.