شنبه , 5 آذر 1401

فعاليت‌ پيشگيري از مدرسه و معلمان

ساختار مدرسه دربرنامه‌هاي وسيع پيشگيري سهم به سزائي دارد. هزينة ملاحظاتي كه از طريق مدرسه صورت مي‌گيرند نسبتاً كمتر است. همراهي مدرسه در برنامه‌هاي جامع اجتماعي موجب مي‌شود تا پيام‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌هاي واحدي به نوجوانان منتقل شود. هنگامي كه از ساختار مدرسه درعمليات پيشگيري استفاده مي‌شود، نمي‌توان تنها افرادي را كه بيشتر درمعرض خطر هستند (‌مانند كساني كه داراي صفات شخصيتي مستعد كننده مي‌باشند) تحت پوشش قرار داد، زيرا اين خطر وجود دارد كه به آنان مارك «داشتن پتانسيل اعتياد» زده شده و اين پيام به فرد داده شود كه «در آينده معتاد خواهي شد.»
الف ـ دخالت دادن والدين به روش‌هاي زير:
ـ برگزاري جلساتي براي آگاه كردن والدين از خطر مواد و دادن آموزش‌هاي لازم
ـ دادن جزوه‌ها يابروشورهاي آموزشي به والدين
ـ ترغيب والدين به شركت در تشكيلات والدين از طريق انجمن اولياء و مربيان براي ايفاي نقش‌هاي فعال تر
ب ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي يا روش‌هاي تغيير نگرش دانش آموزان
پ ـ وضع مقررات واضح دررابطه با مواد
ت ـ ‌ايجاد امكانات مشاوره ودرمان
ث ـ آگاه سازي معلمان
ج ـ اصلاح روش تدريس و برخورد بادانش آموزان
چ ـ آموزش مهارتهاي ارجاع دادن
ح ـ استفاده از معلمان براي آموزش اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.