شنبه , 27 مهر 1398

فرق خواب مغناطيسي و عمل مديومی

فرق خواب مغناطيسي و عمل مديومی
علماي علم روحي بين خواب مغناطيسي (هيپنوتيزم)و عمل مديوم هاي روحي (كه در ارتباط با ارواح به عنوان واسطه مورد استفاده قرار ميگيرند)فرق هايي را قايل شده اند.اگر چه هم در خواب مغناطيسي و هم در ارتباط با ارواح فرد مديوم و فرد خواب شونده.هر دو به نوعي بي حس و بي اراده و بي حركت مي شوند و تحت تاثير عامل و فاعل اين كار قرار مي گيرند ولي بين اين دو روش تفاوت هايي وجود دارد مانند:
1-درخواب مغناطيسي روح خواب شونده ازجسدش جدا نمي شود ولي در عمل مديومي روح فرد از بدنش به طور موقط جدا مي شود-البته نه به طور كامل بلكه نار هاي حياتي اثيري به بدن مديوم اتصال دارد(دوستان خوب توجه كنيد)
برخي نيز قائلند كه در خواب مغناطيسي عمل برون فكني روح (جدايي روح از بدن)صورت ميگيرد كه .
2-خوب مغناطيسي .انتقال ((اثر)) روح و فكر و نگاه و تلقين خواب كننده به روح و عقل و اراده و فكر خواب شونده است.ولي درارتباط مديومي ((خود))روح ارتباط گيرنده-تا حدودي -متاثر از روح واسطه گر است و روح اراده و فكر خود را به مديوم تحميل مي كند.
3-خواب مغناطيسي فيزيكي است.ولي خواب مديوم ها عقلي است.بعني در خواب مغناطيسي فرد هيچ گونه آگاهي از اطراف خود ندارد.ولي در خواب مديومي چنين نيست و عقل او از عقل موجود مجرد از جسد متاثر مي گردد.
البته عده اي ميگويند:در خواب مغناطيسي (هيپنوتيزم)نيروي درك و ديد و شنوايي انسان قوي ميشود به حدي كه ميتواند جاهاي دور را ببيند و يا صدا هاي آن را بشنود.
به هر حال هر دو(چه در خواب مصنوعي و مغناطيسي و چه در ارتباط مديومي)حالت تسليم و تاثير پذيري به اراده روح وجود دارد و هر دو نوعي حالت بيهوشي و عدم درك و احساس ارادي را دارا مي باشند.علماي روحي مي گويند:آثار و ظواهري كه توسط مديوم نمايان مي شود نه تنها در اختيار هيچ كس بلكه در اختيار مديوم ها هم نيست و آنان به علت چگونگي و اوقات آن آگاهي ندارند كه چگونه آثار مديومي در آنان موقعي شديد و گاهي ضعيف و نابود مي شود.لذا در علم روح شناسي ظواهر مديومي به امور نا شناخته فوق ناشناخته و فوق عادي تعبير شده است.يعني آثار و ظهوراتي كه حواس مادي انسان از درك آنها عاجر و ناتوان بوده و افراد عادي نمي توانند از خود چنين ظواهري را بروز دهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *