جدیدترین مطالب

فرق خواب مغناطيسي و عمل مديومی

فرق خواب مغناطيسي و عمل مديومی
علماي علم روحي بين خواب مغناطيسي (هيپنوتيزم)و عمل مديوم هاي روحي (كه در ارتباط با ارواح به عنوان واسطه مورد استفاده قرار ميگيرند)فرق هايي را قايل شده اند.اگر چه هم در خواب مغناطيسي و هم در ارتباط با ارواح فرد مديوم و فرد خواب شونده.هر دو به نوعي بي حس و بي اراده و بي حركت مي شوند و تحت تاثير عامل و فاعل اين كار قرار مي گيرند ولي بين اين دو روش تفاوت هايي وجود دارد مانند:
1-درخواب مغناطيسي روح خواب شونده ازجسدش جدا نمي شود ولي در عمل مديومي روح فرد از بدنش به طور موقط جدا مي شود-البته نه به طور كامل بلكه نار هاي حياتي اثيري به بدن مديوم اتصال دارد(دوستان خوب توجه كنيد)
برخي نيز قائلند كه در خواب مغناطيسي عمل برون فكني روح (جدايي روح از بدن)صورت ميگيرد كه .
2-خوب مغناطيسي .انتقال ((اثر)) روح و فكر و نگاه و تلقين خواب كننده به روح و عقل و اراده و فكر خواب شونده است.ولي درارتباط مديومي ((خود))روح ارتباط گيرنده-تا حدودي -متاثر از روح واسطه گر است و روح اراده و فكر خود را به مديوم تحميل مي كند.
3-خواب مغناطيسي فيزيكي است.ولي خواب مديوم ها عقلي است.بعني در خواب مغناطيسي فرد هيچ گونه آگاهي از اطراف خود ندارد.ولي در خواب مديومي چنين نيست و عقل او از عقل موجود مجرد از جسد متاثر مي گردد.
البته عده اي ميگويند:در خواب مغناطيسي (هيپنوتيزم)نيروي درك و ديد و شنوايي انسان قوي ميشود به حدي كه ميتواند جاهاي دور را ببيند و يا صدا هاي آن را بشنود.
به هر حال هر دو(چه در خواب مصنوعي و مغناطيسي و چه در ارتباط مديومي)حالت تسليم و تاثير پذيري به اراده روح وجود دارد و هر دو نوعي حالت بيهوشي و عدم درك و احساس ارادي را دارا مي باشند.علماي روحي مي گويند:آثار و ظواهري كه توسط مديوم نمايان مي شود نه تنها در اختيار هيچ كس بلكه در اختيار مديوم ها هم نيست و آنان به علت چگونگي و اوقات آن آگاهي ندارند كه چگونه آثار مديومي در آنان موقعي شديد و گاهي ضعيف و نابود مي شود.لذا در علم روح شناسي ظواهر مديومي به امور نا شناخته فوق ناشناخته و فوق عادي تعبير شده است.يعني آثار و ظهوراتي كه حواس مادي انسان از درك آنها عاجر و ناتوان بوده و افراد عادي نمي توانند از خود چنين ظواهري را بروز دهند
 
 
تگ هاي مطلب:
براي اين مطلب هيچ تگي نوشته نشده است
  دسته بندی : متافیزیک و ماوراء الطبیعه                    امتیاز : 3.4                       تعداد بازديد اين مطلب : 5686                          تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۰۳
جدید ترین مطالب دسته بندی متافیزیک و ماوراء الطبیعهمتافیزیک و ماوراء الطبیعه
آیا از جن و جنیان باید ترسید؟ آیا از جن و جنیان باید ترسید؟ : برای در امان ماندن از آنها چه باید كرد؟ ظرفیتها و عكس العملهای انسانها در ارتباط با موجودات ناشناخته بسیار متفاوت و غیرقابل پیش بینی است. بنابر اعتق
چطور می توانید با روح خود ارتباط برقرار کنید؟ چطور می توانید با روح خود ارتباط برقرار کنید؟ : تمام امراض جسمی از مشکلات روحی سرچشمه می گیرد " تخلیه تنش ها ی روحی و التیام آن ، راهی است جهت رهایی از هرگونه اختلال ارگانی جسمی در بدن واینکه هاله
فرق خواب مغناطيسي و عمل مديومی فرق خواب مغناطيسي و عمل مديومی : علماي علم روحي بين خواب مغناطيسي (هيپنوتيزم)و عمل مديوم هاي روحي (كه در ارتباط با ارواح به عنوان واسطه مورد استفاده قرار ميگيرند)فرق هايي را قايل شد
رابطه تمرینات متافیزیکی و خلسه های غیر ارادی رابطه تمرینات متافیزیکی و خلسه های غیر ارادی : بهترین تمرین متافیزیکی نماز استو هنگام نماز که با ارامش و طمانینه خوانده شود نوعی خلسه به انسان دست میدهد که باعث به دست امدن قدرتهای متافیزیکی زیادی
جراحی روحی جراحی روحی : جراحی روحیجراحی روحی پدیده ای است که بیشتر در کشورهای شرق اسیا از جمله فیلیپین به چشم می خورد.در این عمل جراحی به هیچ وجه از وسایل جراحی استفاده نمی ش
مطالب تصادفی
آیا از جن و جنیان باید ترسید؟ آیا از جن و جنیان باید ترسید؟ : برای در امان ماندن از آنها چه باید كرد؟ ظرفیتها و عكس العملهای انسانها در ارتباط با موجودات ناشناخته بسیار متفاوت و غیرقابل پیش بینی است. بنابر اعتق
X