پنج شنبه , 10 آذر 1401

عکس : نوشیدنی عجیب یک درخت +گزارش

عکس : نوشیدنی عجیب یک درخت +گزارش

جمع آوری و نوشیدن آب درخت بیرچ یک سنت دیرینه در روسیه بشمار میرود.


به گزارش سرویس بین الملل البرز فصل بهار بعنوان بهترین زمان برای این سرگرمی و تفریح محسوب میگردد.


براساس یک سنت دیرینه دهها هزار از درختان بیرچ در سراسر این کشور منبعی برای این مایع لذتبخش است که عمدتا توسط کودکان جمع آوری می شود.


معمولا 2 روش برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرد:


1- ایجاد یک سوراخ در تنه خود درخت و سپس گذاشتن نوعی از نی یا لوله در سوراخ ایجادشده که به دهانه بطریهای از قبل آماده شده متصل هستند اولین روش برای جمع آوری این نوشیدنی است.


برای جمع آوری یک بطری کامل از شربت دبخت بیرچ کودکان روسی یک شبانه روز وقت صرف میکنند.


2- روش دیگر برای اینکارآنست که شاخه ای از درخت را شکسته و همان شاخه را در داخل بطری قرار میدهند و با بستن آن به شاخه ها از مایع متشرح شده ازدرخت استفاده میکنند.


مهاجران یا تبعید شدگان روسیه اغلب از مغاز های محلی سراغ این نوع شربت را میگیرندو با بدست آوردن آن به وجد میآیند.


روشی که در تصویر ملاحظه میشود غالبا در شبهای بسیار سرد روسیه که همراه با یخ زدگی آبهای سطحی است مشاهده میگردد.

منبع: پرشین وی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.