سه شنبه , 8 آذر 1401

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

اری اغاز دوست داشتن است /گرچه پایان راه ناپیداست/ من به پایان دگر نیندیشم/که همین دوست داشتن زیباست

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

نمی خواستم نبودنت از شمارش انگشتانم بیشتر شود اما این روزها کاری از دستانم بر نمی آید…!

.

.

.

نگــــــﺮﺍﻥ، ﻣﻨﺘــــــــﻈﺮ، ﺗﻨــــــــــــــﻬﺎ، ﻋﺼﺒـــــــﺎﻧﯽ ، ﺑﻬﺎﻧــــﻪ ﮔﯿــــﺮ …

ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﻬﺎ ” ﻣـــــﻦ ” ﻫﺴﺘﻢ ! فقط کمی دلتنگم میبینی!؟ فقط کمی

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه غمگین ۲۰۱۵

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه غمگین ۲۰۱۵

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری

به چشمشاشکشد از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

امشب ازآسماندیده ی تو
روی شعرم ستاره می بارد
در زمستان دشت کاغذها
پنجه هایم جرقه می کارد
شعردیوانه ی تب آلودم
شرمگین از شیار خواهشها
پیکرش را دو باره می سوزد
عطش جاودان آتش ها
آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همیندوست داشتنزیباست

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

ﺭﻭﺯﻫـــــﺎﯾﻢﺗﻠﺦﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﺒﻬـــــﺎﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﺯﻧﺪﮔـــﯽ ﺍﻡ ﺗﻠﺦ

ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻣﯿﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ” ﺗﻠﺨﯽ” ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍ ”ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ” ﻧﮕﺎﻫــﺖ . .!!!

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه غمگین ۲۰۱۵

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه غمگین ۲۰۱۵

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشتهعاشقانه غمگین ۲۰۱۵

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشتهعاشقانه غمگین ۲۰۱۵

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.