چهارشنبه , 6 مهر 1401
نوا

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

در ماه‌ مارس‌ جشنی موسوم‌ به‌ (Sanfermin Feria) در شهر پامپلونا در اسپانیا برگزار می شود‌ كه‌ طی‌ آن‌چندین گاو وحشی در ميان‌ جمعيت‌ مي‌دوند و مردم‌سعی مي‌كنند ضمن سر به‌ سر گذاشتن‌ گاوها در طول مسیری که در نقشه مشخص شده، ازدست‌ آنان‌ بگريزند.
در ميان‌ مردم‌ آن‌ ديار عبارتی‌ مرسوم‌ است‌ كه‌می‌گويند: خوشبخت‌ كسی‌ است‌ كه‌ زير پای ‌گاوها له‌ نشود.
عکس ها مربوط به مراسم امسال
عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria

عکس: جشن فرار از گاوهای وحشی: Sanfermin Feria


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.